Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników już dostępny!

Mirosław Uziembło19 grudnia 202012 komentarzy

Długo wyczekiwana tarcza branżowa 6.0 nareszcie uchwalona. Na samą tarczę kazano nam czekać długo, ale ten czas pozwolił urzędom pracy na przygotowanie wniosków i już od dzisiaj 19.12.2020 r. dostępny jest wniosek o dotację 5 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców oraz wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie do 2 000 zł.

W tym poście przybliżę procedurę jak złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na temat dotacji możecie poczytać tutaj.

Z samym wypełnieniem wniosku i złożeniem wstrzymajcie się do ogłoszenia naboru przez Wasze urzędy pracy, możliwe że zbyt wczesne złożenie będzie wymagalo powtórnego złożenia oo ogłoszeniu naboru

Gdzie?

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników znajdziecie w portalu praca.gov.pl w zakładce tarcza antykryzysowa.

Sam wniosek wygląda bardzo podobnie do poprzednich wypełnianych za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl i jest bardzo intuicyjny.

Warunki starania się o dofinansowanie

Podstawowym warunkiem jest fakt prowadzenia działalność na dzień 30 września 2020 roku. Należy tutaj podkreślić, że dotacja nie zostanie przyznana, jeśli tego dnia działalność była zawieszona. Ponadto przedsiębiorca musi wykazać spadek przychodów o 40% w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dodatkowo pracodawca nie może posiadać zaległości względem Urzędu Skarbowego oraz Zakładu ubezpieczeń społecznych na koniec III kwartału 2019 r.

Innymi warunkami są: brak przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz nie prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego względem przedsiębiorcy.

Kody PKD

Ostatnim warunkiem jest prowadzenie przeważającej działalności gospodarczej pod jednym z kodów pkd określonych które znajdziecie tutaj.

Umowy zlecenia – co z nimi?

Pracownikiem na pewno jest osoba, która pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą. Zgodnie przepisami prawnymi za pracownika uznaje się również osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.


Reasumując jeśli za naszego zleceniobiorcę odprowadzamy składki to przysługuje mu dofinansowanie wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania

Jeżeli pracownik pracuje na pełen etat otrzyma 2 000 zł. Jeżeli pracuje na 0,5 etatu przysługuje mu 1 000 zł etc.

Którym pracownikom dofinansowanie nie przysługuje

Nie uzyskamy dofinansowania na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż trzy miesiące przed dniem złożeniem wniosku.

Także pracownicy, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, nie załapią się na dofinansowanie.

Formularz informacyjny

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń podobnie jak wniosek o dotację jest bardzo łatwo wypełnić. Trudności może przysporzyć formularz informacyjny pomocy de minimis, który jest wymaganym załącznikiem. W poście na temat wniosku o dotację przybliżyłem dwa najtrudniejsze do wypełnienia elementy tych formularzy.

Sam formularz znajdziecie tutaj.

Dublowanie pomocy

Dofinansowania nie można uzyskać za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Zwolnienie pracownika, na którego otrzymano dofinansowanie

Ważne! Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem. Czyli przez maksymalnie 3 miesiące od daty wnioskowanej we wniosku.

{ 12 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Sandra 30 grudnia, 2020 o 21:20

Czy należy się dotacja na pracownika jeśli w listopadzie było zamknięte i nie wykonywał pracy przez co składki nie były odprowadzane?

Odpowiedz

Sandra 30 grudnia, 2020 o 21:23

Mam na myśli oczywiście pracownika na umowę zlecenie

Odpowiedz

Tomek 2 stycznia, 2021 o 21:39

Okres składkowy płynie mimo braku wynagrodzenia. Należy wtedy wyliczyć wymiar czasu pracy na podstawie
ostatniego normalnego miesiąca pracy (informacja z Ministerstwa)

Odpowiedz

Adam 3 stycznia, 2021 o 19:28

W artykule jes tnapisane, że o dofinansowanie można ubiegać się tylko jeśli odprowadzamy zus za pracownika na umowie zlecenie. Na grupach tematycznych pojawiają się, że urzędy przyznja dotacje również na studentów. To jak to w końcu jest? Każdy urząd inaczej interpretuje?

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 3 stycznia, 2021 o 20:20

Adamie!
W umowie dotyczącej dofinansowania w paragrafie 1 ust. 1 wyraźnie zaznaczone jest, że dofinansowanie dot. wynagrodzeń w rozumieniu art. 15g ust. 4, ten z kolei mówi: „Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia (…), jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu…” W związku z tym, że studenci co do zasady są zwolnieni z ubezpieczeń ich wynagrodzenie nie podlega dofinansowaniu, chyba że zostali zgłoszeni do zus. Za pewne urzędy aktualnie nie sprawdzają czy osoby wykazane są studentami czy nie, dopiero przy rozliczeniu będzie wymóg przesłania dokumentów potwierdzających zatrudnienie, a wtedy urzędy upomną się o swoje :).

Odpowiedz

Natalia 3 stycznia, 2021 o 20:39

Formularz informacyjny pobrany i wypełniony w exelu. Po załączeniu formularza wyskakuje że nie został zwizualizowany? Czy coś źle zrobiłam, czy to im sie odczyta?
Druga sprawa dotyczy podpisania umowy. Umowa ma 6 ston, gdy chce podpisać profilem zaufanym moge przesuwać podpis tylko na 1 stronie, nie moge go ustawić w miejscu gdzie jest miejsce na podpis w kolejnej stronie. Wyskakuje dokument został podpisany, po jego pobraniu podpis jest na 1 stronie w prawym górnym rogu…

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 3 stycznia, 2021 o 20:48

Prawidłowość załączników można sprawdzić w zakładce sprawy na portalu praca.gov.pl

Co do podpisu profilem zaufanym podpisujemy cały wniosek jednym podpisem, w ten sposób jest on wysyłany do urzędu.

Odpowiedz

Aneta 9 stycznia, 2021 o 20:16

Czy można starać się o dofinansowanie do pensji pracowników w styczniu za miesiąc grudzień.

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 13 stycznia, 2021 o 11:58

Pani Aneto, niestety nie można starać się z datą wsteczną. Dofinansowanie jest na okres 3 miesięcy więc złożone w styczniu będzie obejmowało okres styczeń-marzec. Złożone w grudniu obejmowałoby miesiące grudzień-luty. pozdrawiam!

Odpowiedz

JUSTYNA 11 stycznia, 2021 o 15:09

Czy jak dostałam dofinansowanie do wynagrodzeń za maj, czerwiec i lipiec to mogę składać wniosek teraz przy drugiej fali ?
Ponownie od października mamy zamknięte 3 obiekty i końca nie widać a pracownicy co miesiąc po wynagrodzenie stoją w kolejce bo przecież to nie ich wina też muszą żyć 🙁

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 13 stycznia, 2021 o 11:56

Pani Justyno,
Jak najbardziej można starać się o dofinansowanie wynagrodzeń z nowej tarczy 6.0. Jeśli spełnia Pani warunki proszę składać wniosek, a w przypadku zatrudniania pracowników od piątku będzie mogła Pani starać się również o subwencję z tarczy pfr 2.0

Odpowiedz

adam 23 lutego, 2021 o 19:46

Mam zagwozdke. Dofinasowanie do pracownika to 2 tys zl. Wpisujac w kalkulatorze kwote brutto 2800 wyskakuje ze mam do zwrotu 1 tys zl czy to mozliwe ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: