Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Umorzenie subwencji finansowej pfr dla mikrofirm z haczykiem

Mirosław Uziembło14 stycznia 2021Komentarze (1)

W końcu pojawił się regulamin tarczy finansowej PFR 2.0 . Poza informacjami jakie udostępniono w prezentacjach, szkoleniach oraz FAQ na stronie pfr. Znajdziemy tam w końcu dokładne informacje jak wygląda umorzenie subwencji pfr dla mikrofirm. Jest tutaj nie mała niespodzianka, a jest nią czas na ewentualny zwrot nieumorzonej części.

100 % umorzenie subwencji

Co do zasady umorzenie subwencji pfr dla mikrofirm jest pełne – to znaczy dotyczy pełnej kwoty przyznanej subwencji. Warunek wydaje się prozaiczny – utrzymać średnioroczne zatrudnienie rok do roku (2021/2020). Jednak co się stanie gdy nie uda nam się utrzymać średniorocznego zatrudnienia na tym samym poziomie, o tym za chwilę.

Jak obliczyć średnioroczne zatrudnienie?

Na potrzeby programu tarczy finansowej pfr 2.0 w regulaminie znajdziemy instrukcję obliczania wskaźnika.

Co gdy średnioroczne zatrudnienie będzie wyższe

PFR zastrzega, że w takim przypadku gdy średnioroczne zatrudnienie w roku 2021 będzie wyższe niż w 2020, Mikrofirma nie będzie uprawniona do żądania wypłaty dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej.

Co gdy średnioroczne zatrudnienie będzie niższe

Tutaj, sankcją za brak utrzymania poziomu zatrudnienia jest proporcjonalny zwrot przyznanej subwencji. I nie jest to niczym kontrowersyjnym – w jakiś sposób trzeba było określić zasadność umorzenia. Wątpliwości budzi jedynie czas jaki mikrofirma będzie miała na zwrot nie umorzonej kwoty subwencji. Regulamin PFR określa również sposób obliczenia kwoty jaką należy zwrócić:

umorzenie subwencji obliczenia

30 dni

Weryfikacja czy spełniony został warunek i umorzenie subwencji pfr dla mikrofirm przysługuje nam w całości czy nie nastąpi w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 kwietnia 2022 r. Informacja o pełnym umorzeniu lub o kwocie, którą należy zwrócić w związku z niewypełnieniem wcześniej wspomnianego warunku zostanie udostępniona m.in. przez bankowość elektroniczną lub na wskazaną przez mikrofirmę skrzynkę poczty elektronicznej. Zgodnie z § 5 ust. 10 regulaminu od tego dnia mikrofirma ma 30 dni na zwrot wskazanej kwoty.

Haczyk

Nie dość, że 30 dni to mało czasu to jest jeszcze jedna niepokojąca zasada. Na potrzeby subwencji, średnioroczne zatrudnienie określane jest na podstawie zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca. W związku z tym wystarczy, że w jednym miesiącu na ostatni dzień będziemy mieli mniejsze zatrudnienie o 50% to już musimy nadrabiać w kolejnych. Dla przykładu:

Mikrofirma zatrudnia 4 osoby – otrzymała 144 000 zł subwencji.
Średnioroczne zatrudnienie w 2020 roku – 4
W roku 2021 przez:
9 miesięcy 2021 roku na ostatni dzień miesiąca – 4 osoby
1 miesiąc 2021 roku na ostatni dzień miesiąca – 1 osoba
2 miesiące 2021 roku na ostatni dzień miesiąca – 2 osoby
Średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku – (9×4 + 1 + 2*2)/12 = 3,416

Procent umorzenia subwencji – 3,416/4 * 100 = 85,4 %
Umorzeniu podlega 85,4 % czyli z 144 000 zł przyznanych umorzenie dotyczy 122 976 zł.

144 000 – 122 976 = 21 024 zł

Mikrofirma będzie miała 30 dni na zwrot 21 tysięcy złotych. Powodów, przez które nie uda się utrzymać zatrudnienia na 1 konkretny dzień może być wiele. M.in. skuteczne rozwiązanie stosunku pracy tydzień przed końcem miesiąca i nie zatrudnienie nikogo w zwolnione miejsce.

Zastępowanie umów o pracę – “zleceniami”

Zgodnie z § 5 ust. 12:

Warunek utrzymania średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 w porównaniu do średniorocznego zatrudnienia w roku 2020 uważa się za niespełniony w sytuacji, gdy Mikrofirma zmieniła podstawę zatrudnienia ze stosunku pracy na stosunek cywilnoprawny dla więcej niż 30% Osób Zatrudnionych, na które udzielona została Subwencja Finansowa.

Podsumowanie – umorzenie subwencji

O ile samo rozliczenie i uzależnienie wysokości umorzenia od utrzymania zatrudnienia w firmie wydaje się warunkiem uzasadnionym – o tyle czas przeznaczony dla mikrofirm na zwrot woła o pomstę do nieba. 30 dni to bardzo krótki czas na zebranie kwoty, która może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Kuba 11 lutego, 2021 o 23:52

Mógłby Pan rozwinąć trochę interpretacje § 5 ust. 12 regulaminu. Czy w sytuacji np. otrzymana subwencji na 1 x umowa o pracę + 2x umowa zlecenie, po zamianie na 3x zlecenie, jest się zobowiązanym do zwrotu całej subwencji, czy przyjmuje się wtedy, że nie utrzymało się tylko tego etatu i zwrot proporcjonalny? Co w sytuacji gdy no tylko w jednym miesiącu nie będziemy mieli etatów? Też zwrot całej subwencji?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: