Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Uchylenie planu spłaty

Mirosław Uziembło21 maja 2018Komentarze (0)

W poprzednich postach mogliście przeczytać o sytuacjach gdy możliwe jest wprowadzenie zmian w uchwalony plan spłaty. Co się dzieje jednak w przypadku gdy przeszkody, na skutek których upadły nie realizuje założeń planu spłaty, są trwałe? Jeżeli wprowadzone zmiany w planie spłaty wierzycieli nie przynoszą poprawy sytuacji upadłego. Jak również gdy okoliczności, w jakich się znalazł od razu wskazują, że realizacja planu spłaty jest niemożliwa Sąd może orzec uchylenie planu spłaty.

W art. 49119 Pr. Up. Określono przesłanki, które muszą zaistnieć łącznie by Sąd mógł wydać w/w postanowienie:

  • Niemożność wywiązania się upadłego z postanowień planu spłaty
  • Trwały charakter przeszkody
  • Brak możliwości wynika z przyczyn niezależnych od upadłego.

Trwałość należy badać w perspektywie okresu jaki pozostał upadłemu do zakończenia okresu spłaty. Należy pamiętać, że w przypadku czasowej niemożności do realizacji planu spłaty przez dłużnika sąd może zadecydować o przedłużeniu okresu spłaty o maksymalnie 18 miesięcy. Stąd też przesłanka trwałości przeszkody, której czasu ustania nie sposób określić na mieszczący się w tym de facto maksymalnym czasie spłaty.

Niezależne przyczyny to podobnie jak w przypadku zmiany planu spłaty: pogorszenie się stanu zdrowia, niezdolność do pracy zarobkowej, niezawiniona utrata pracy/uprawnień itp.

Do złożenia wniosku o uchylenie planu spłaty uprawniony jest jedynie dłużnik, jednakże tak jak w przypadku postępowań w sprawie zmiany planu spłaty, sąd zobowiązany jest wysłuchać Wierzycieli przed wydaniem postanowienia.

Zarówno dłużnikowi jak i wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu I instancji, zaś na postanowienie Sąd II instancji skarga kasacyjna.

Jest to jeden z dwóch trybów przewidzianych przez ustawodawcę pozwalających na uchylenie planu spłaty. Drugi bardziej drastyczny jest wynikiem niewypełniania obowiązków z niego wynikających. Jaki to może nieść skutek przeczytacie w następnym wpisie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: