Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

wniosek

Zwolnienie z ZUS – tarcza branżowa

Mirosław Uziembło30 grudnia 2020Komentarze (0)

Od dziś można składać wnioski o zwolnienie z ZUS wprowadzone przez tarczę branżową / tarczę 6.0. Tarcza wprowadza zwolnienie z ZUS w dwóch formach: Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. wniosek RDZ-B6 Możesz złożyć wniosek od 30 grudnia 2020 r. Najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Zwolnienie z ZUS za lipiec/sierpień/wrzesień 2020 r. wniosek RDZ-B Wniosek […]

Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej uzasadniając to zaistnieniem negatywnej przesłanki z art. 491 [4] – rażącym niedbalstwem. W tym konkretnym przypadku rażącym niedbalstwem była spirala zadłużenia, a dokładniej mówiąc dalsze postępowanie wnioskodawczyni, która mając świadomość niewypłacalności zaciągała kolejne pożyczki.

Mój wniosek został oddalony! Oddalenie wniosku to problem, na który łatwo natknąć się czytając fora osób zadłużonych. Najczęściej spotyka się właśnie takie sformułowanie, a raczej wołanie o pomoc: „Mój wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony, co mam zrobić?” Po pierwsze

Etapy postępowania upadłościowego

Mirosław Uziembło17 marca 2018Komentarze (0)

A dokładnie mówiąc etapy postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Czyli jak wygląda postępowanie w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Podstawowym warunkiem by móc przybliżyć przebieg postępowania jest zaznaczenie, że jego rozpoczęcie następuje w wyniku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez zadłużonego. Możemy wyróżnić trzy główne etapy postępowania upadłościowego:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu, którego wzór określa minister sprawiedliwości. Formularz ten składa się z następujących elementów: Określenie sądu, do którego składany jest wniosek – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Dane identyfikacyjne – są to dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby zadłużonej. Wyróżnić tutaj możemy m.in. imię, nazwisko, numer pesel lub […]