Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

toruń

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu, którego wzór określa minister sprawiedliwości. Formularz ten składa się z następujących elementów: Określenie sądu, do którego składany jest wniosek – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Dane identyfikacyjne – są to dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby zadłużonej. Wyróżnić tutaj możemy m.in. imię, nazwisko, numer pesel lub […]