Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

syndyk

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30zł. Sposób pokrywania kosztów postępowania upadłościowego został określony w art. 4917 PrUp. Co do zasady koszty te pokrywane są z majątku upadłego. Jednakże w przypadku gdy upadły nie posiada majątku wystarczającego na pokrycie tych kosztów lub nie ma możliwości szybkiego upłynnienia składników majątku, […]

Syndyk w upadłości konsumenckiej

Mirosław Uziembło09 lipca 2018Komentarze (0)

Rola i zadania syndyka w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej Zgodnie z art. 173 Pr. Up. Syndyk na czas trwania postępowania przejmuje od upadłego pewne atrybuty prawa własności w stosunku do jego majątku. Korzystanie z tych praw ma na celu realizację celów postępowania upadłościowego. Do obowiązków syndyka możemy zaliczyć:

Czy można „na własną rękę” sprzedać składniki masy upadłościowej. Co do zasady nie można, ale… Tutaj ustawodawca przewidział wyjątek dotyczący ruchomych elementów masy upadłościowej. Otóż, zgodnie z art. 49112 Pr. Up., Syndyk prowadzący likwidację może upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości wchodzących w skład majątku. Upoważnienie powinno zostać sporządzenie w formie pisemnej i stosuje się do […]