Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

przesłanki

Prowadzę działalność gospodarczą czy mogę ogłosić upadłość konsumencką? Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców – CEIDG. Wpis ten zmienia jej status z konsumenta na przedsiębiorcę. Tak więc czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką? Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, przepisy o upadłości konsumenckiej dotyczą osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku […]

Doprowadzenie do niewypłacalności, co to oznacza? O tym jak definiowana jest niewypłacalność mogliście przeczytać tutaj. Stanowi ona jedną z podstawowych przesłanek kwalifikujących dłużnika do przeprowadzenia postepowania upadłościowego. Jednak czy w każdym wypadku stwierdzenie jestem niewypłacalny będzie tak samo kwalifikowane? By móc ogłosić upadłość konsumencką trzeba być niewypłacalnym. I tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość

Rażące niedbalstwo

Mirosław Uziembło14 marca 2018Komentarze (0)

Rażące niedbalstwo jako podstawa oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.   Jest to jedna z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 4914 ust. 1 Prawa Upadłościowego –  Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek tak […]

Częstym pytanie z jakim przychodzą do nas osoby zadłużone jest właśnie tytułowe „Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?”. Powinniśmy zacząć od identyfikacji podmiotu, któremu przysługuje prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Po pierwsze osoba musi być