Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

przedsiębiorca

Prowadzę działalność gospodarczą czy mogę ogłosić upadłość konsumencką? Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców – CEIDG. Wpis ten zmienia jej status z konsumenta na przedsiębiorcę. Tak więc czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką? Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, przepisy o upadłości konsumenckiej dotyczą osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku […]