Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

oddłużenie

Uchylenie planu spłaty

Mirosław Uziembło21 maja 2018Komentarze (0)

W poprzednich postach mogliście przeczytać o sytuacjach gdy możliwe jest wprowadzenie zmian w uchwalony plan spłaty. Co się dzieje jednak w przypadku gdy przeszkody, na skutek których upadły nie realizuje założeń planu spłaty, są trwałe? Jeżeli wprowadzone zmiany w planie spłaty wierzycieli nie przynoszą poprawy sytuacji upadłego. Jak również gdy okoliczności, w jakich się znalazł […]

Plan spłaty przed umorzeniem długów

Mirosław Uziembło23 kwietnia 2018Komentarze (1)

Etap 3 – Plan spłaty Ostatnia prosta do uzyskania wymarzonego oddłużenia to ustalenie i zrealizowanie planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty ustalany jest przez Sąd upadłościowy w drodze postanowienia. Uwzględnia się w nim wszystkie wierzytelności upadłego powstałe do dnia upadłości. Za jego pomocą ustala się harmonogram i wysokość spłaty wierzycieli niezaspokojonych częściowo lub w całości po […]

Upadły współmałżonek.   Chyba najczęściej występującym ustrojem małżeńskim jest współnota majątkowa. Co się dzieje jednak gdy długi małżonka zaczynają zagrażać nam samym? Gdy małżonkowie są współdłużnikami sprawa jest generalnie prosta. Oboje składają wniosek o ogłoszenie upadłości jednocześnie składając prośbę o powiązanie tych spraw ze sobą. Do masy upadłościowej zaliczane są ich majątki osobiste oraz majątek […]

Co do zasady przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika stanowi masę upadłościową. Gdy istnieje wspólnota majątkowa z małżonkiem to również wspólny majątek włączany jest do masy upadłościowej. Jednakże istnieją przedmioty niewchodzące w skład masy upadłości. Ustawodawca w art. 829 – 835 KPC przewidział katalog zamknięty majątku wyłączonego z masy upadłości:

Prowadzę działalność gospodarczą czy mogę ogłosić upadłość konsumencką? Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców – CEIDG. Wpis ten zmienia jej status z konsumenta na przedsiębiorcę. Tak więc czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką? Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, przepisy o upadłości konsumenckiej dotyczą osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku […]