Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

nieważność czynności

Działanie na szkodę wierzycieli

Mirosław Uziembło23 marca 2018Komentarze (0)

Kiedy moje działalnie może być uznane za krzywdzące wobec wierzycieli? Ustawodawca opisał w ustawie Prawo Upadłościowe zamknięty katalog czynności, które uznawane są za działanie na szkodę wierzycieli. W odniesieniu więc do czynności mieszczących się w tych przepisach nie ma potrzeby badania czy rzeczywiście ich skutkiem była szkoda wierzycieli. Czynności te są bezskuteczne z mocy prawa […]