Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

niedbalstwo

Rażące niedbalstwo

Mirosław Uziembło14 marca 2018Komentarze (0)

Rażące niedbalstwo jako podstawa oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.   Jest to jedna z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 4914 ust. 1 Prawa Upadłościowego –  Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek tak […]