Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

konsument

Co do zasady przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika stanowi masę upadłościową. Gdy istnieje wspólnota majątkowa z małżonkiem to również wspólny majątek włączany jest do masy upadłościowej. Jednakże istnieją przedmioty niewchodzące w skład masy upadłości. Ustawodawca w art. 829 – 835 KPC przewidział katalog zamknięty majątku wyłączonego z masy upadłości: