Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

długi

Plan spłaty przed umorzeniem długów

Mirosław Uziembło23 kwietnia 2018Komentarze (1)

Etap 3 – Plan spłaty Ostatnia prosta do uzyskania wymarzonego oddłużenia to ustalenie i zrealizowanie planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty ustalany jest przez Sąd upadłościowy w drodze postanowienia. Uwzględnia się w nim wszystkie wierzytelności upadłego powstałe do dnia upadłości. Za jego pomocą ustala się harmonogram i wysokość spłaty wierzycieli niezaspokojonych częściowo lub w całości po […]