Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Syndyk w upadłości konsumenckiej

Mirosław Uziembło09 lipca 2018Komentarze (0)

Rola i zadania syndyka w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej

Zgodnie z art. 173 Pr. Up. Syndyk na czas trwania postępowania przejmuje od upadłego pewne atrybuty prawa własności w stosunku do jego majątku. Korzystanie z tych praw ma na celu realizację celów postępowania upadłościowego.

Do obowiązków syndyka możemy zaliczyć:

 1. Objęcie i zarządzanie masą upadłości – upadły zobowiązany jest do wyjawienia i oddania do dyspozycji syndyka całego swojego majątku. W przypadku, gdy syndyk napotyka trudności może skorzystać z pomocy komornika, w celu wprowadzenia go w posiadanie majątku upadłego. Dodatkowo uporczywe uchylanie się upadłego od obowiązku oddania majątku może prowadzić do umorzenia postępowania. Zarząd majątkiem jest równoznaczny z nieważnością wszelkich czynności prawnych dokonanych przez upadłego, a dotyczących mienia wchodzącego w skład w/w masy. Poprzez zarząd masą upadłości określa się: zarządzanie, korzystanie i rozporządzaniem mieniem wchodzącym w skład masy upadłości.

 2. Zabezpieczenie i likwidacja majątku – syndyk zobowiązuje się do ochrony masy upadłości przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zabraniem go przez osoby postronne. Likwidacja majątku wiąże się ze wszelkimi czynnościami powziętymi w celu upłynnienia masy upadłości. Ze swoich działań syndyk składa sędziemu-komisarzowi sprawozdania.
 3. Inne obowiązki oraz podział zebranych środków między wierzycieli – możemy tutaj zaliczyć takie zadania jak:
  1. Zawiadomienie o upadłości komornika ogólnej właściwości upadłego
  2. Zawiadomienie o upadłości placówek pocztowych
  3. Zawiadomienie o upadłości wierzycieli, których adresy są znane na podstawie dokumentów upadłego
  4. Zawiadomienie o upadłości banków i instytucji, z którymi upadły zawarł umowę o udostępnienie skrytki sejfowej, w których złożył pieniądze lub inne przedmioty
  5. Ujawnienie upadłości we właściwych księgach wieczystych i innych rejestrach i księgach
  6. Wezwanie przewoźników, spedytorów, przechowawców do wydania przesyłek lub towarów oraz nie wykonywania poleceń upadłego
  7. Dokonanie kwerendy umów wzajemnych niewykonanych w dniu ogłoszenia upadłości pod kątem ich dalszego wykonania lub odstąpienia od nich
  8. Uzyskanie informacji na temat zadłużonego z właściwego Urzędu Skarbowego

Syndyk na mocy art. 49110  Pr. Up. Jest uprawniony do wystosowania wniosku o umorzenie postępowania w momencie gdy upadły nie ujawnia swojego majątku, nie wykonuje obowiązków ciążących na nim w związku z postępowaniem, a także gdy podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawniła się po jej ogłoszeniu.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: