Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Świadczenie postojowe – COVID-19

Mirosław Uziembło29 marca 20204 komentarze

Wielkimi krokami zbliża się specustawa powszechnie znana jako Tarcza Antykryzysowa. Jednym z jej elementów jest świadczenie postojowe jako forma pomocy m.in. dla samo zatrudnionych i osób na umowie zleceniu.

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe

Zgodnie ze specustawą:

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Czym jest przestój w prowadzeniu działalności?
Termin ten nie jest określony przez ustawodawcę. Jednak dzięki kodeksowi pracy, możemy go interpretować analogicznie do wykładni użytej przy wynagrodzeniu przestojowym. Tak więc przestój jest to swego rodzaju przerwa w działalności z powodów niezawinionych przez przedsiębiorcę. Innymi słowy przedsiębiorstwo pozostaje w gotowości do prowadzenia działalności, ale z różnych powodów – np. ograniczenia nałożonego przez państwo na pracodawcę – nie może jej wykonywać.

W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Komu przysługuje świadczenie postojowe

Świadczenie przysługuje dwóm grupom odbiorców:

  1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  2. Osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług.

Jeżeli kwalifikujemy się do jednej z tych grup, aby przysługiwało nam świadczenie musimy:

  1. Zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz być:
    1. Obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub
    2. Posiadać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, lub
    3. Cudzoziemcą legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy świadczenie postojowe nie przysługuje

Ustawodawca określił obostrzenia w przyznawaniu świadczenia postojowego. Jest to miedzy innymi granica czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez samo zatrudnionych. W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie to data zawarcia umowy. Więcej w temacie obostrzeń możecie przeczytać tutaj.

Wysokość świadczenia postojowego

Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r czyli ok. 2080 zł i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Inaczej jest w przypadku osób, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1,3 tys. zł miesięcznie. Tutaj świadczenie postojowe będzie równe sumie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Również osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach karty podatkowej będą mogły starać się o świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.

Świadczenie jest jednorazowe, a to czy jest wystarczające pozostawiam Twojej ocenie.

WNIOSEK ZNAJDZIECIE TUTAJ

#Gastronomiarazem #PrzyszloscDlaGastronomii

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ewelina 29 marca, 2020 o 20:37

Dzień dobry ma do Pana pytanie.Jestem obecnie na wychowawczym od 1.03.2019 dorabiam sobie na umowe o dzieło pracodawca zmienił mi umowe od 1.03 2020 na zlecenie czy ja moge skorzystać z świadczenia postojowego.Dziekuje z góry za odpowiedz pozdrawiam

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 31 marca, 2020 o 17:26

Do świadczenia postojowego kwalifikują się osoby, które zawarły umowę przed 1 lutego 2020 roku.
Więcej na ten temat można znaleźć tutaj:
https://prawnikdlakonsumenta.pl/komu-nie-przysluguje-swiadczenie-postojowe/

Odpowiedz

Jagoda 9 kwietnia, 2020 o 11:45

Witam,
A co z osobami zatrudnionymi po 1.02.2020? Zaczelam pracę pod koniec lutego i rozumiem że państwo dla takich osób jak ja nie przygotowało żadnej pomocy?

Odpowiedz

Gosia 10 stycznia, 2021 o 01:52

Witam,
prowadzę działalność gospodarczą. Przy tarczy 2.0 ze wzgl. na spadek przychodów wnioskowałam o świadczenie postojowe spadek przych. kwiecień do marca. Moje pytanie czy mogę się ubiegać nadal z Tarczy 2.0 w wypłate pozostałych 2 świadczeń. Jakie miesiąca mogę lub muszę porównać. Dziękuję

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: