Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Strajk pracowników a odszkodowanie za odwołany lot

Mirosław Uziembło10 sierpnia 2018Komentarze (0)

Wakacje to czas, w którym wszystkie lotniska przeżywają oblężenie podróżnych, a ruch na niebie robi się bardzo gęsty. Każdy z utęsknieniem czeka na dzień, w którym będzie mógł stawić się na lotnisku, odbić swój bilet, zasiąść w fotelu samolotu i odlecieć na wymarzone wakacje.

Nie zawsze jednak wszystko przebiega tak idealnie. Może się zdarzyć, że na kilka dni przed wylotem dostaniesz SMS-em informację, że w związku ze strajkiem pracowników Twój lot został odwołany. Co masz w takiej sytuacji zrobić?

Taka sytuacja ma miejsce właśnie w tym momencie i dotknęła jednego z największych tanich przewoźników na świecie – Ryanair. Dziś tj. 10 sierpnia 2018 r. rozpoczyna się strajk pilotów w 5 europejskich krajach: Belgii, Irlandii, Szwecji, Holandii oraz Niemczech. Już w tym momencie Ryanair poinformował o odwołaniu blisko 400 lotów. W wyniku strajku trudności doświadczy ponad 70 000(!) podróżnych. Na końcu wpisu znajdziesz oficjalne stanowisko lini Ryanair.

Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika za odwołany lot?

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu zastosowanie ma rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, o którym wspominałem również we wpisie dotyczącym odstąpienia od umowy o usługi turystyczne.

Odstąpienie od umowy o usługi turystyczne

Rozporządzenie to kompleksowo omawia problematykę odwołanych lotów, odpowiedzialności przewoźnika i odszkodowań przysługujących podróżnym, których lot nie doszedł do skutku.

Podstawową zasadą jest zwrot pełnego kosztu biletu lub zapewnienie transportu na porównywalnych warunkach w jak najwcześniejszym możliwym terminie. Co do zasady podróżni, których lot został odwołany mają również prawo do odszkodowania, chyba że:

  • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu,
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Z przytoczonych regulacji wynika, że możesz zostać poinformowany o odwołaniu lotu choćby godzinę przed planowanym wylotem, a odszkodowanie nie będzie Ci przysługiwało jeśli przewoźnik zapewni Ci inną możliwość dotarcia do miejsca docelowego, we wskazanym powyżej czasie.

Takie są ogólne zasady dotyczące odwołania lotu.

Pamiętaj również, że przewoźnik lotniczy nie będzie zobowiązany do wypłaty rekompensaty, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Do nadzwyczajnych okoliczności znajdziemy również odwołanie w preambule cytowanego rozporządzenia gdzie wprost zostały wymienione strajki pracownicze:

„(…)zobowiązania przewoźników lotniczych powinny być ograniczone lub ich odpowiedzialność wyłączona w przypadku gdy zdarzenie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika.”

Oczywiście można podnieść zarzut, że strajkom można zapobiec, ale zwrot „wszelkich racjonalnych środków” nie może zmuszać przewoźnika-pracodawcę do realizowania żądań pracowniczych byle tylko uniknąć odwołania lotów. Zasadniczo więc możemy uznać, że strajk pracowników będzie wyłączał odpowiedzialność przewoźnika za odwołany lot.

Choć w kwietniu 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ryzyko strajku lub protestu jest wpisane w działalność przewoźnika i nie zwalnia go z wypłaty odszkodowania. Tylko czy jest to słuszna interpretacja?

Reasumując, jeśli Twój lot został odwołany na pewno przysługuje Ci prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży na najbliższy możliwy termin. Co do kwestii odszkodowania za odwołany lot wszystko zależy od powodów tego odwołania, które dla każdego przypadku powinny być analizowane oddzielnie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: