Spirala zadłużenia może uniemożliwić upadłość konsumencką

Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej uzasadniając to zaistnieniem negatywnej przesłanki z art. 491 [4] – rażącym niedbalstwem. W tym konkretnym przypadku rażącym niedbalstwem była spirala zadłużenia, a dokładniej mówiąc dalsze postępowanie wnioskodawczyni, która mając świadomość niewypłacalności zaciągała kolejne pożyczki. Wnioskodawczyni podnosiła w swojej obronie iż pierwsza … Czytaj dalej Spirala zadłużenia może uniemożliwić upadłość konsumencką