Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Spirala zadłużenia może uniemożliwić upadłość konsumencką

Mirosław Uziembło18 kwietnia 2018Komentarze (0)

Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej uzasadniając to zaistnieniem negatywnej przesłanki z art. 491 [4] – rażącym niedbalstwem. W tym konkretnym przypadku rażącym niedbalstwem była spirala zadłużenia, a dokładniej mówiąc dalsze postępowanie wnioskodawczyni, która mając świadomość niewypłacalności zaciągała kolejne pożyczki.

Wnioskodawczyni podnosiła w swojej obronie iż pierwsza niespłacona pożyczka, pociągnęła za sobą kolejne zaciągane na spłatę poprzednich. O ile oczywiście wzięcie pierwszej „chwilówki” było przes Sąd uznane za uzasadnione, o tyle każda kolejna pogłębiała stan niewypłacalności, a co za tym idzie była uznana za postępowanie rażąco niedbałe. Dodatkowo:

„Dłużniczka sama przyznała, że zaciągając kolejne pożyczki miała świadomość, że ich nie spłaci, ponieważ nie starczyłoby jej pensji, gdyby chciała spłacać wszystkie pożyczki”.

Wnioskująca niezgadzając się z oddaleniem swojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożyła zażalenie na postanowienie.

Sąd Okręgowy badając sprawę przychylił się do decyzji Sądu Rejonowego, podkreślając w uzasadnieniu charakter pracy jako kasjerka:

Nie można zgodzić się ze skarżącą, że nie uświadamiała sobie wysokości zobowiązań. Dłużnika jest z zawodu kasjerem – sprzedawcą i pracuje w sklepie, czyli na co dzień obraca środkami pieniężnymi. Zatem zna wartości i ceny poszczególnych produktów, a wysokość zaciąganych przez nią zobowiązań pozostawała na poziomie jej percepcji, nie przekraczała bowiem kwot, z którymi z pewnością dłużniczka miała do czynienia. Skoro dłużniczka potrafiła wypełnić formularz pożyczki, to z pewnością zdołała przeczytać warunki umowy.

Na tym przykładzie widzimy jak szeroko przez Sąd jest badane otoczenie, zachowanie, a także sama osoba wnioskującego. Jego wykształcenie, charakter wykonywanej pracy, status społeczny i wiele innych czynników może mieć wpływ na ostateczną decyzję sądu.

Duże znaczenie ma również sposób sporządzenia wniosku, a konkretniej mówiąc samo wyczerpujące jego napisanie tak by wyjaśnić i obalić w nim wszelkie przesłanki negatywne, które Sąd może zarzucić. W tym celu warto skontaktować się z pełnomocnikiem w celu sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Całość uzasadnienia znajdziecie tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: