Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Składniki masy upadłościowej – sprzedaż

Mirosław Uziembło30 marca 2018Komentarze (0)

Czy można „na własną rękę” sprzedać składniki masy upadłościowej.

Co do zasady nie można, ale… Tutaj ustawodawca przewidział wyjątek dotyczący ruchomych elementów masy upadłościowej. Otóż, zgodnie z art. 49112 Pr. Up., Syndyk prowadzący likwidację może upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości wchodzących w skład majątku.

Upoważnienie powinno zostać sporządzenie w formie pisemnej i stosuje się do niego analogicznie przepisy dotyczące pełnomocnictwa (art. 98 – 109 KC).

Zakres upoważnienia jest każdorazowo określany przez Syndyka i może dotyczyć:

  • Wszystkich ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
  • Określonego rodzaju rzeczy ruchomych
  • Konkretnie określonej rzeczy

Celem takiego zabiegu jest przede wszystkim obniżenie kosztów postępowania upadłościowego.

Należy przy tym zaznaczyć, iż upadły nie odzyskuje prawa do samodzielnego rozporządzania częścią masy upadłościowej, co do której sprzedaży otrzymał upoważnienie. Co za tym idzie stroną ewentualnej transakcji jest osoba Syndyka.

Taki obrót spraw może być korzystny dla upadłego, gdyż pozwala mu na realny wpływ na przebieg likwidacji majątku. Często to właśnie on zna miejsca i najatrakcyjniejsze rynki zbytu swoich ruchomości (artykuły kolekcjonerskie, wyspecjalizowane przedmioty), co pozwoli na uzyskanie najwyższych cen i zwiększy poziom spłaty wierzycieli.

Ustawodawca pozostawił w wyłącznej kompetencji Syndyka wszelkie czynności dotyczące sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: