Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Rozliczenie dofinansowania wynagrodzeń z art. 15gga

Mirosław Uziembło11 stycznia 20214 komentarze

W poprzednim poście wspominałem o problemie dotyczącym wynagrodzeń studentów. Zapowiedziałem tam również opisanie procedury jaką jest rozliczenie dofinansowania wynagrodzeń z art. 15gga. Informację na temat wniosku znajdziecie tutaj:

Rozliczenie dofinansowania wynagrodzeń z art. 15gga

O tym jakie dokumenty należy złożyć mówi nam Umowa o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, która jest załącznikiem do wniosku. Termin na rozliczenie określony jest w §2 ust. 5 i wynosi 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania. Okres dofinansowania kończy się wraz z końcem trzeciego miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymaliśmy dofinansowanie.

Dokumenty

W §3 ustawodawca określił sposób udokumentowania wykorzystania środków z dofinansowania:

  1. dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków, o których mowa w §1 ust.1; – najprościej w formie potwierdzenia przelewów wynagrodzeń.
  2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na wynagrodzenia których otrzymał dofinansowanie, przez okres wskazany w §2 ust.2. – umowy o pracę, umowy zlecenia etc.
  3. w szczególnych przypadkach na żądanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy należy dostarczyć „Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP” sporządzony wg wzoru. – dokładnie ten, który przesłaliśmy wraz z wnioskiem.

To właśnie z punktem drugim wiąże się ryzyko podejmowane przez niektórych, a mianowicie zgłaszanie umów zleceń dotyczących studentów, o którym wspominałem tutaj.

Kontrola wydatkowania środków

Osoby upoważnione przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy mają prawo przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta w zakresie przestrzegania postanowień umowy, wydatkowania środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie i we Wniosku oraz w zakresie właściwego udokumentowania i wykorzystania tych środków. Termin na przeprowadzenie kontroli to aż 3 lata!

Zwrot środków

W przypadku wykorzystania przez Beneficjenta środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tej części pomocy. Co istotne zwrot następuje wraz z ODSETKAMI w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi OD DNIA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW na rachunek bankowy beneficjenta.

W przypadku gdy jedno z oświadczeń składanych przez beneficjenta podczas składania wniosków okaże się fałszywe zwrotowi podlega cała kwota świadczenia. Oświadczenia te znajdują się we wniosku oraz w art. 15gga ust.6 pkt 2-7 ustawy, który możecie przeczytać tutaj

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ela 14 stycznia, 2021 o 14:35

Mam dylemat – złożono wniosek do WUP o dofinansowanie do wynagrodzeń z tarczy 6.0 za miesiące XII 2020-II 2021.
Do dnia dzisiejszego brak decyzji, brak środków do dnia dzisiejszego. Kwota istotnie wpłynie na wynik finansowy.
Czy powinnam w grudniu do pozostałych przychodów pozaoperacyjnych zaksięgować wysokość dofinansowania przypadającą na grudzień (hipotetyczną)? Na dzień dzisiejszy mogę już na danych rzeczywistych z grudnia wyliczyć wysokość rzeczywistego dofinansowania. Musze tylko ustalić jak obliczać dofinansowanie przy osobach pobierających zasiłki chorobowe i wynagrodzeniu za czas choroby jeśli tylko część miesiąca chorowali.
czy bez decyzji w ogóle mogę coś zaksięgować? Tylko na podstawie samego wniosku?
Obowiązuje zasada memoriałowa czy kasowa?
czy jest pan w stanie pomóc co z osobami, które przez część miesiąca chorowały?

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 18 stycznia, 2021 o 13:06

Witaj!
Zgodnie z przepisami dofinansowanie do wynagrodzeń nie jest traktowane jako przychód w rozumieniu prawa podatkowego.
Co do pytań odnośnie sposobu księgowania księgowa powinna pomóc, a jeśli są wątpliwości z dziedziny podatkowej proszę udać się do doradcy podatkowego celem uzyskania profesjonalnej w tej tematyce porady 🙂

Odpowiedz

Monika 19 stycznia, 2021 o 10:54

Witam ,czy jeżeli kawiarnia stoi od listopada całkowicie i nie wiadomo kiedy będzie można otworzyć to czy można starać się o dofinansowanie .Pracownicy nie przepracowali w tym czasie żadnych godzin .

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 20 stycznia, 2021 o 11:10

Moniko, w najnowszej tarczy jest przewidziane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na umowy zlecenia oskładkowane, jednakże jest to dofinansowanie dla pracodawcy, z którego on potem się rozlicza. By było ono zasadne powinny być godziny przepracowane, odprowadzany podatek dochodowy oraz składki. Przy aktualnym stanie prawnym i braku dopuszczenia przez zleceniodawcę pracy w formule choćby na wynos, to niestety nie ma przewidzianej bezpośredniej pomocy finansowej dla zleceniobiorców w formie znanej z tarczy wiosennej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: