Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot

Mirosław Uziembło07 września 2018Komentarze (0)

O tym, że za opóźniony bądź odwołany lot przysługuje Ci odszkodowanie oraz opieka wiesz z poprzednich wpisów. W ramach przypomnienia znajdziesz je tutaj oraz w linku poniżej. Jednakże pojawia się również pytanie: przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot?

Opóźniony lot

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Najwyższy i odpowiedział na nie w uchwale z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 111/16, w której możemy przeczytać iż:

Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. UE. L. 2004.46.1), przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.”

Czy rok wystarczy?

Zagłębiając się w uzasadnienie Sądu Najwyższego, może przeczytać, że Pasażer został zwolniony od obowiązku dowodzenia zarówno przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i wysokości odszkodowania (które są określone w rozporządzeniu nr 261/2004). Z natury rzeczy powinien więc dochodzić roszczenia o wypłatę odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu niezwłocznie po zakończeniu opóźnionego lotu.

Roczny termin przedawnienia

Powyżej przytoczone rozstrzygnięcie oznacza nie mniej, nie więcej, ze w Polsce pasażerowie mają jedynie 1 rok aby wszcząć postępowanie przeciwko liniom lotniczym. W innym przypadku przewoźnik może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia i uchylić się od wypłaty odszkodowania. Bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym terminowo miał odbyć się lot. Przy czym należy pamiętać, że sam kontakt z przewoźnikiem nie skutkuje przerwaniem biegu tego terminu. Jedynym skutecznym sposobem na przerwanie biegu okresu przedawnienia jest wkroczenie na drogę sądową.

Oczywiście sugerujemy by przed wystąpieniem z pozwem, spróbować polubownego rozwiązania sprawy, jednakże w terminie umożliwiającym Ci zachowanie wcześniej wspominanego rocznego okresu.

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot w innych krajach?

Terminy te są bardzo zróżniocowane, ale najczęściej oscylują w granicach od 3 do 5 lat. Tak jest m.in. w większości krajów europejskich.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania skontaktuj się z nami poprzez formularz.

Kontakt

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: