Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot

Mirosław Uziembło07 września 2018Komentarze (1)

O tym, że za opóźniony bądź odwołany lot przysługuje Ci odszkodowanie oraz opieka wiesz z poprzednich wpisów. W ramach przypomnienia znajdziesz je tutaj oraz w linku poniżej. Jednakże pojawia się również pytanie: przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot?

Opóźniony lot

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Najwyższy i odpowiedział na nie w uchwale z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 111/16, w której możemy przeczytać iż:

Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. UE. L. 2004.46.1), przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.”

Czy rok wystarczy?

Zagłębiając się w uzasadnienie Sądu Najwyższego, może przeczytać, że Pasażer został zwolniony od obowiązku dowodzenia zarówno przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i wysokości odszkodowania (które są określone w rozporządzeniu nr 261/2004). Z natury rzeczy powinien więc dochodzić roszczenia o wypłatę odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu niezwłocznie po zakończeniu opóźnionego lotu.

Roczny termin przedawnienia

Powyżej przytoczone rozstrzygnięcie oznacza nie mniej, nie więcej, ze w Polsce pasażerowie mają jedynie 1 rok aby wszcząć postępowanie przeciwko liniom lotniczym. W innym przypadku przewoźnik może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia i uchylić się od wypłaty odszkodowania. Bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym terminowo miał odbyć się lot. Przy czym należy pamiętać, że sam kontakt z przewoźnikiem nie skutkuje przerwaniem biegu tego terminu. Jedynym skutecznym sposobem na przerwanie biegu okresu przedawnienia jest wkroczenie na drogę sądową.

Oczywiście sugerujemy by przed wystąpieniem z pozwem, spróbować polubownego rozwiązania sprawy, jednakże w terminie umożliwiającym Ci zachowanie wcześniej wspominanego rocznego okresu.

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot w innych krajach?

Terminy te są bardzo zróżniocowane, ale najczęściej oscylują w granicach od 3 do 5 lat. Tak jest m.in. w większości krajów europejskich.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania skontaktuj się z nami poprzez formularz.

Kontakt

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Piotr 20 listopada, 2019 o 10:10

Tylko, że to każde PC ustaliło termin przedawnienia oraz procedury. Problem powstaje w sytuacji, gdy Polak lecący LOTem z Warszawa do Londynu złoży pozew w sądzie w Londynie, gdzie termin przedawnienia jest dłuższy. Zgodnie bowiem z orzecznictwem TSUE pasażer może wnieść pozew przed sądem miejsca wylotu, przylotu i siedziby. W Polsce ma rok, ale w trzeciej opcji ma 6 lat. Czyli pasażer chcąc odzyskać odszkodowanie musi złożyć pozew w Londynie, brak jest podstaw, aby angielski sąd stosował przepisy polskie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: