Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Planowane zmiany procedury upadłości konsumenckiej

Mirosław Uziembło20 lutego 2018Komentarze (0)

Czy prościej znaczy lepiej?

Jeżeli myślimy o przepisach chcemy żeby były one proste, czytelnie sformułowane, a wtedy uważamy je za lepsze i łatwiejsze do zrozumienia – co prowadzi do ich przestrzegania.

Czy taka zasada dotyczy też przepisów o upadłości konsumenckiej?

Minister Sprawiedliwości ogłosił planowane zmiany dotyczące procedury upadłościowej. Zarówno upadłości dotyczącej konsumenta, jak i tej ogłaszanej w stosunku do przedsiębiorcy.

Jesteś niewypłacalny? To wystarczy.

Dotychczas sąd obok faktu niewypłacalności badał w jaki sposób do niej doprowadzono. Mianowicie czy dłużnik ponosi winę w swojej sytuacji życiowej. Ewentualne przyczynienie się do tego stanu stało na przeszkodzie w uzyskaniu statusu upadłego.

Planowane zmiany zakładają, że do kwalifikacji by sąd ogłosił wobec dłużnika upadłość konsumencką będzie wystarczył sam fakt bycia w stanie niewypłacalności. Wszelkie inne aspekty będą badane w trakcie postępowania upadłościowego, a wykrycie niedbalstwa lub umyślnego zadłużenia przez upadłego będzie skutkowało wydłużeniem okresu spłaty wierzycieli w granicach 4 – 8 lat. (dotychczas okres ten wynosił 3 lata)

Społeczny wymiar planu spłaty.

Etapem, który następuje po sprzedaży majątku jest ustalenie przez sąd planu spłaty pozostałego zadłużenia. Sąd oceniając sytuację dłużnika będzie mógł wziąć pod uwagę m.in. wspomaganie przez upadłego studiujących dzieci. Standardowym czasem na jaki będzie ustalany plan spłaty będą tak jak dotychczas – 3 lata.
Przy czym jeśli istnieją przesłanki by uznać, że dłużnik nie jest w stanie całkowicie wyjść z długów, sąd może umorzyć niemożliwą do spłaty część zobowiązań.

Szybkie oddłużanie.

Zgodnie z analizami ponad połowa postępowań kończy się całkowitym umorzeniem zobowiązań z powodu braku majątku i dochodu dłużnika. Jednakże aby do tego doszło sąd musi ogłosić upadłość, a następnie syndyk rozpocząć postępowanie upadłościowe prowadzące właśnie do umorzenia długo z powodu braku majątku. Jest to długotrwała i zbędna procedura, co nareszcie zauważył ustawodawca. Sądy dostaną prawo do orzekania o całkowitym umorzeniu zobowiązania równocześnie z ogłoszeniem upadłości. Nie pozostawiono na jednak wierzycieli na „lodzie” i zadbano o ochronę przed nieuczciwymi dłużnikami. Sąd z urzędu zbada czy informacje podane we wniosku są prawdziwie, czy nie doszło do celowego zatajenia lub wyzbycia się majątku. Również sami wierzyciele zostaną wysłuchani na potrzeby podjęcia decyzji. Jeżeli zostaną ujawnione nieprawidłowości dłużnikowi może grozić nawet oddalenie wniosku.
Przy czym należy zaznaczyć, że szybkie oddłużanie nie będzie dotyczyło zadłużonych przez niedbalstwo lub złą wiarę.

Planowane zmiany nie zamykają oczywiście możliwości umorzenia zobowiązań po likwidacji majątku, a nawet zakładają traktowanie na równi osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z konsumentami.

Zmian jest jeszcze więcej, a znajdziecie je tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: