Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Plan spłaty przed umorzeniem długów

Mirosław Uziembło23 kwietnia 2018Komentarze (1)

Etap 3 – Plan spłaty

Ostatnia prosta do uzyskania wymarzonego oddłużenia to ustalenie i zrealizowanie planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty ustalany jest przez Sąd upadłościowy w drodze postanowienia. Uwzględnia się w nim wszystkie wierzytelności upadłego powstałe do dnia upadłości. Za jego pomocą ustala się harmonogram i wysokość spłaty wierzycieli niezaspokojonych częściowo lub w całości po likwidacji majątku upadłego. Sąd określa również jaka część zadłużenia ulegnie umorzeniu po zrealizowaniu planu.

Plan zostaje ustalony na określony czas nie dłuższy niż 36 miesięcy. (należy pamiętać, że planowane są zmiany odnośnie procedury upadłościowej w tym między innymi wydłużenie czasu spłaty nawet do 96 miesięcy)

Sąd ustala plan spłaty po wysłuchaniu upadłego, wierzycieli i syndyka. Przy czym sąd ma obowiązek wysłuchać wszystkich wierzycieli zgłoszonych do planu spłaty. Przy ich dużej liczbie może poprzestać na pisemnych oświadczeniach.

Upadły w swoich zeznaniach może przedstawić oczekiwania co do struktury planu spłaty, jednakże Sąd nie jest nimi związany. Dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie w sprawie planu spłaty jeśli nie będzie odpowiadało jego założeniom.

Zgodnie z art. 49114 Pr Up Sąd przy ustalaniu planu spłaty jest zobowiązany wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

  1. Możliwości zarobkowe upadłego,
  2. Konieczność utrzymania upadłego i jego bliskich, w tym ich potrzeb mieszkaniowych
  3. Wysokość niezaspokojonych wierzytelności
  4. Realność zaspokojenia wierzytelności w przyszłości.

O ile większość tych punktów jest zrozumiała, to poprzez możliwości zarobkowe, nie należy rozumieć aktualnych zarobków upadłego. Sąd winien tu brać pod uwagę wykształcenie, wyuczony zawód, wiek, sytuację na rynku pracy, stan zdrowia i inne aspekty wpływające na predyspozycje zarobkowe upadłego. Pomocne tu może być orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie obowiązku alimentacyjnego ( III CRN 48/75).

Plan spłaty może zostać zmieniony, a także uchylony w trakcie jego realizacji o czym będziecie mogli przeczytać w kolejnych wpisach!

 

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Krzysztof 26 lipca, 2021 o 16:32

Dzień Dobry
Ostatnią rata w wykonaniu planu spłaty przypada na dzień 30-08-2021 do kiedy napisać sprawozdanie z wykonania planu spłaty za 2021 i czy można razem wysłać również stwierdzenie w wykonaniu planu spłaty..? Czy wskazać dochody do 30-08 2021 na podst.zaświadczenia z zakłądu pracy..? PIT będzie po 1 stycznia 2022 r

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: