Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Pismo do ZPAV. Faktura a ustawa.

Mirosław Uziembło22 stycznia 2021Komentarze (0)

Na początku tego tygodnia zrobiło się głośno o fakturach, które rozesłał ZPAV do przedsiębiorców, z którymi mają umowy. Faktury te obejmują należności za okres od maja do końca roku 2020. O ile maj – październik wszyscy rozumiemy, bo przedsiębiorcy mogli działać stacjonarnie, o tyle listopad i grudzień jest wątpliwy. Tym bardziej, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wynagrodzenie podmiotów typu ZPAV zostało wstrzymane. Niżej znajdziecie wzór, oparty o terminy branży gastronomicznej, jak sporządzić pismo do ZPAV z wnioskiem o korektę faktury. Najpierw przeczytaj proszę poniższe tłumaczenie zapisów ustawy.

Wstrzymanie wynagrodzeń

W art. 15l. ust. 1 określone zostało ustawowe wstrzymanie wynagrodzeń, które są pobierane od przedsiębiorców. Obowiązuje ono wyłącznie w okresie gdy przedsiębiorca objęty jest zakazem prowadzenia działalności. Dla przykładu branża gastronomiczna objęta jest zakazem działalności stacjonarnej od 24 października.

Wstrzymanie przysługuje TYLKO przedsiębiorcom, którzy spełniają WSZYSTKIE warunki z ust. 2

Wstrzymanie nie dla firm założonych po 2 marca 2020 r.

Ust. 2 artykułu stanowi:

2. Warunkami skorzystania z wstrzymania poboru wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są:
1) świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;
2) bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
3) uiszczenie wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

W związku z powyższym przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy po odmrożeniu gospodarki tj. maj-październik, a nie byli wcześniej płatnikami wynagrodzeń i opłat (choćby z inną organizacją) nie mogą skorzystać z zapisów ustawy.

Obniżenie wynagrodzenia ZPAV

W ust. 4 art. 15l. określono uprawnienie dla przedsiębiorców do żądania obniżenia należnego wynagrodzenia proporcjonalnie do spadku przychodów.

4) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przedsiębiorca, którego nie dotyczy zakaz, o którym mowa w ust. 1, oraz organizacja pozarządowa i podmiot, o których mowa w ust. 3, mogą żądać obniżenia wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, proporcjonalnie do obniżenia jego przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym okresie rozliczeniowym w roku przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powyższe uprawnienie niestety również dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w 2019 roku i mogą porównać spadek przychodów.

Pismo do ZPAV

Poniżej znajdziesz wzór pisma:

Pobierz “Pismo do ZPAV os. fiz.”

wniosek-ZPAV-os.-fiz..docx – Pobrano 476 razy – 25 KB

Pobierz “Pismo do ZPAV os. prawna.”

wniosek-ZPAV-os.-prawna.docx – Pobrano 394 razy – 25 KB

Inne darmowe wzory udostępnianych przeze mnie pism znajdziesz tutaj:

Ważne!

Podobno ZPAV nie naliczyło miesięcy objętych zamknięciem do należności wynikającej z faktury. Proszę przelicz wysokość faktury ze stawkami, które Ciebie obejmują zgodnie z umową. Być może pismo do ZPAV w Twoim przypadku nie będzie miało sensu. Chyba, że odnotowałeś spadek przychodu. Wtedy odpowiednio przeredaguj pismo albo napisz mail na prawnikdlakonsumenta@gmail.com pomogę Ci w tym.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: