Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Umożliwienie Radzie Ministrów rozszerzenia i wydłużenia pomocy związanej z Tarczą Branżową 6.0 przy pomocy rozporządzenia miało przyspieszyć pracę. Długo przyszło nam czekać, ale 19 stycznia na stronach rządowych ukazały się informacje, że (nareszcie) je przyjęto. Rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 – wdzięczna nazwa. Najważniejsze, że dodano nowe kody pkd do tarczy. Tylko czy przeważające pkd nadal będzie warunkiem uzyskania pomocy?

Formy pomocy

[kliknij aby kontynuować…]

Przez cały kraj przechodzi fala buntu przedsiębiorców pod hasłem #otwieraMY. Rządzący chyba liczyli na to, że albo skończy się na czczym gadaniu, albo akcja ograniczy się do „góralskiego veta” i regionu południowego. Nic bardziej mylnego. Jednak pierwsza reakcja przedstawicieli rządu była jak dolanie paliwa do ognia. Premier Gowin zapowiedział kary dla przedsiębiorców, a przede wszystkim zwrot subwencji finansowej za otwarcie działalności. Jakie naruszenie może być karane? Kto uznaje, że dokonano naruszenia? Od jakiego momentu naruszenie pozbawia nas pomocy – data interwencji czy data uprawomocnienia decyzji/wyroku? I czy mogą odebrać subwencję z tarczy 1.0. O tym postaram się opowiedzieć dalej.

O innym haczyku związanym z kolei z umorzeniem dla MIKROFIRM pisałem tutaj.

Na dzień 17.01.2021 roku (2 dni od rozpoczęcia akcji). Mapa punktów prezentuje się następująco, a link do aktualnej znajdziecie pod zdjęciem.

[kliknij aby kontynuować…]

W końcu pojawił się regulamin tarczy finansowej PFR 2.0 . Poza informacjami jakie udostępniono w prezentacjach, szkoleniach oraz FAQ na stronie pfr. Znajdziemy tam w końcu dokładne informacje jak wygląda umorzenie subwencji pfr dla mikrofirm. Jest tutaj nie mała niespodzianka, a jest nią czas na ewentualny zwrot nieumorzonej części.

100 % umorzenie subwencji

Co do zasady umorzenie subwencji pfr dla mikrofirm jest pełne – to znaczy dotyczy pełnej kwoty przyznanej subwencji. Warunek wydaje się prozaiczny – utrzymać średnioroczne zatrudnienie rok do roku (2021/2020). Jednak co się stanie gdy nie uda nam się utrzymać średniorocznego zatrudnienia na tym samym poziomie, o tym za chwilę.

Jak obliczyć średnioroczne zatrudnienie?

Na potrzeby programu tarczy finansowej pfr 2.0 w regulaminie znajdziemy instrukcję obliczania wskaźnika.

Co gdy średnioroczne zatrudnienie będzie wyższe

PFR zastrzega, że w takim przypadku gdy średnioroczne zatrudnienie w roku 2021 będzie wyższe niż w 2020, Mikrofirma nie będzie uprawniona do żądania wypłaty dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej.

Co gdy średnioroczne zatrudnienie będzie niższe

Tutaj, sankcją za brak utrzymania poziomu zatrudnienia jest proporcjonalny zwrot przyznanej subwencji. I nie jest to niczym kontrowersyjnym – w jakiś sposób trzeba było określić zasadność umorzenia. Wątpliwości budzi jedynie czas jaki mikrofirma będzie miała na zwrot nie umorzonej kwoty subwencji. Regulamin PFR określa również sposób obliczenia kwoty jaką należy zwrócić:

umorzenie subwencji obliczenia

30 dni

[kliknij aby kontynuować…]

W poprzednim poście wspominałem o problemie dotyczącym wynagrodzeń studentów. Zapowiedziałem tam również opisanie procedury jaką jest rozliczenie dofinansowania wynagrodzeń z art. 15gga. Informację na temat wniosku znajdziecie tutaj:

Rozliczenie dofinansowania wynagrodzeń z art. 15gga

O tym jakie dokumenty należy złożyć mówi nam Umowa o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, która jest załącznikiem do wniosku. Termin na rozliczenie określony jest w §2 ust. 5 i wynosi 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania. Okres dofinansowania kończy się wraz z końcem trzeciego miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymaliśmy dofinansowanie.

Dokumenty

[kliknij aby kontynuować…]

Dofinansowanie wynagrodzeń studentów

Mirosław Uziembło11 stycznia 20215 komentarzy

Od 19 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych (VIA-WOMPP). Wiele wątpliwości rodzi się w momencie gdy przedsiębiorcy mają wypełnić wniosek i czy świadczenie obejmuje również dofinansowanie wynagrodzeń studentów. Więcej o samym wniosku pisałem tutaj:

Podstawa dofinansowania wynagrodzeń

Podstawę prawną tego świadczenia określa art. 15gga ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, (…) może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4.

Kogo dotyczy dofinansowanie

Wyżej przytoczony artykuł dla określenia definicji pracownika na potrzeby tego świadczenia odsyła nas do art. 15g ust. 4, który znajduje się w tej samej ustawie i stanowił definicję na potrzeby poprzednich dofinansowań. Artykuł ten wymienia katalog zamknięty podstaw wykonywania pracy zarobkowej, których wykonawców uznaje się za pracownika:

[kliknij aby kontynuować…]