Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Odszkodowanie za opóźniony pociąg

Mirosław Uziembło25 września 2018Komentarze (0)

Ostatnio dużo pisałem o odszkodowaniach za opóźnione loty, wpisy w tym temacie znajdziesz między innymi tutaj, jak i tutaj. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który doskwiera nam w Polsce nierzadziej niż opóźnione loty, a mianowicie opóźnienia przejazdów pociągami. Jakimi zasadami rządzi się odszkodowanie za opóźniony pociąg? Odszkodowania te nie są tak „spektakularne” jak w przypadku przewozów lotniczych, a nawet można pokusić się o stwierdzenie, że są śmiesznie niskie. Jednak pojawiła się szansa, że i one wzrosną o czym przeczytasz na końcu tego wpisu. Najpierw jednak pozwól, że wspomnę aktualne zasady zgodnie, z którymi wypłacane jest odszkodowanie za opóźniony pociąg.

Przepisy unijne

Zasady wypłaty odszkodowań z tytułu opóźnionień pociągów regulują przepisy unijne w rozporządzeniu WE nr 1371/2007. A dokładniej mówiąc art. 17. Zgodnie z nim pasażerowi przysługuje odszkodowanie za opóźniony pociąg, gdy czas tego opóźnienia wynosi conajmniej 60 minut. Wysokość rekompensaty zależna jest od czasu opóźnienia:

  •  25% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
  •  50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Przy czym musisz pamiętać, że zgodnie z art. 17 ust. 3 wyżej wspomnianego rozporządzenia przewoźnik zwolniony jest z wypłaty rekompensaty, jeżeli jej wysokość nie przekroczy równowartości 4 euro. 

Jak można przeczytać na stronie Urzędu Transportu Kolejowego:

Ma to jednak zastosowanie wyłącznie do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii EIP, EIC, IC, TLK, IR, wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE oraz komercyjnych, dalekobieżnych pociągów przewoźników regionalnych (np. „Słoneczny” spółki Koleje Mazowieckie, musicREGIO „Przewozów Regionalnych”, „Sprinter” Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, letnich pociągów nad morze Arrivy RP oraz pociągów Kolei Dolnośląskich „Kulturzug”). Ograniczenia te wynikają z tego, że Polska – zgodnie z możliwościami zawartym w rozporządzeniu – bezterminowo wyłączyła stosowanie rekompensat dla pociągów miejskich, podmiejskich i regionalnych.

Przepisy krajowe

Dochodzenie odszkodowania na podstawie roporządzenia unijnego nie wyklucza Twojego prawa do skorzystania z krajowych przepisów. Przysługuje Ci prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu naprawy szkody na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego jak również Prawa Przewozowego. Właśnie w tym ostatnim w art. 62 ust. 2 znajdziemy następujący przepis:

Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego.

Pamiętaj jednak, że dochodząc odszkodowania za poniesioną szkodę, musisz ją należycie wykazać i udokumentować. Oczywiście odpowiedź na Twój wniosek jest sprawą czysto uznaniową po stronie przewoźnika. Może on uznać Twój wniosek, ale równie dobrze go odrzucić. W tym drugim przypadku pozostanie Ci skierowanie sprawy na drogę sądową lub złożenie skargi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Odszkodowanie za opóźniony pociąg – planowane zmiany

W Parlamencie Europejskim rozpoczęto prace zmierzające do poprawienia sytuacji podróżnych. Planowanych zmian nie można jednak porównywać z zasadami panującymi w odszkodowaniach związanych z przewozami lotniczymi.

Złożony projekt zakłada następujące progi odszkodowań:

  •  50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 90 minut,
  •  75% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 90 do 120 minut,
  • 100% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Choć to niewielka poprawa, nawet ona powinna cieszyć i może przyczyni się do zmniejszenia ilości opóźnień, o których tak często słyszeliśmy w tym sezonie urlopowym. I których, de facto sam doświadczyłem jako pasażer.

Głosowanie europejskiej komisji transportu w sprawie wyżej wspomnianego projektu zaplanowano na 9 października. 

Kontakt

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: