Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Odroczenie opłaty za tzw. koncesję możliwe! (Obowiązkowe oświadczenia do 31 stycznia!)

Mirosław Uziembło21 stycznia 2021Komentarze (1)

Tak zwaną ponieważ poprawnie jest to opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jak informowałem wcześniej trwają prace nad ustawą, która wprowadza możliwość odroczenia, a nawet zwolnienia z w/w opłaty. Lada dzień sejm przyjmie ustawę, trafi ona do prezydenta do podpisu. Odroczenie opłaty za „koncesję” stanie się możliwe.

Nowelizacja została uchwalona teraz wszystko zależy od radnych.

Artykuł 31zzca bo o nim mowa wprowadzono w tarczy 4.0 i umożliwił on działania związane z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w roku 2020.

Odroczenie opłaty za „koncesję”

Poniżej treść artykułu. Pogrubienie oznacza wprowadzone zmiany.

Art.  31zzca.  [Możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie]

1.  Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 11і ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.

2.  W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę:
1) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;
2) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r

3.  Termin wniesienia opłaty należnej w:
1) 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2) 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.

4.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Odroczenie opłaty za „koncesję” to MOŻLIWOŚĆ rady gminy

Należy to podkreślić. Ustawa sama w sobie nie zwalnia, ani nie odracza terminu wniesienia opłaty. Zgodnie z przepisami prawnymi to rada gminy w drodze uchwały podejmie decyzję czy chce skorzystać z umocowania i pomóc przedsiębiorcom dotkniętym ograniczeniami. Odroczenie opłaty za „koncesję” leży w ich gestii.

Oświadczenie do 31 stycznia

Należy tutaj pamiętać o obowiązku ciążącym na przedsiębiorcy. Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Każdy korzystający z zezwolenia na sprzedaż alkoholu zobowiązany jest do dnia 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Tutaj znajdziecie darmowy kalkulator do obliczenia wartości alkoholu w drinkach, taki prezent ode mnie 🙂

Wzory oświadczeń znajdziecie na stronach swoich urzędów. W Toruniu jest ono umieszczone tutaj.

Pierwsza rata do 31 stycznia

W związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym, może dojść do sytuacji, w której rada gminy nie zdąży podjąć odpowiedniej uchwały. Dlatego bezpieczniej jest uiścić opłatę I raty do 31 stycznia. W przypadku zwolnienia zostanie ona zwrócona lub zaliczona na poczet kolejnych.

Rady gmin przygotowane

Analizując treść dzisiejszej informacji Prezydenta Miasta Torunia, można dojść do wniosku, że rady gmin rozumieją powagę sytuacji, a wzory uchwał są już przygotowane.

Pismo Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego skierowane do przedsiębiorców znajdziecie tutaj.

Obliczanie wartości alkoholu w koktajlach

O ile wartość „czystych” porcji alkoholu czy butelek łatwo określić. O tyle problem pojawia się przy koktajlach, w których mieszamy alkohole. Najprostszą metodę można opisać przykładem:

 • Drink Negroni – kosztuje u nas 26 zł
  Używamy do niego: 30ml campari, 30ml gin oraz 30ml wermutu
  Porcja 40 ml campari – kosztuje 12 zł
  30ml = 9 zł
  Porcja 40 ml ginu – kosztuje 12 zł
  30ml = 9 zł
  Porcja 100ml wermutu kosztuje 10 zł
  30ml = 3 zł
 • Do obliczenia wartości sprzedanego alkoholu nie użyjemy 26 zł tylko kwotę czystego alkoholu, który użyliśmy – 21 zł

Należy przy tym pamiętać, że alkohole mogą kwalifikować się do różnych grup. W podanym przykładzie wermut jest alkoholem z grupy drugiej (poniżej 18%), zaś reszta składników z grupy trzeciej. Na tej podstawie poszczególne składniki kwalifikujemy do odpowiednich grup, a najprościej przygotować to sobie w formie formularza excel.

Jeśli, moje posty Ci pomogły i chcesz być na bieżąco, zapraszam Cię do subskrypcji mojego bloga. A także polubienia fanpage na Facebooku.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

gibi 11 lutego, 2021 o 12:21

Jak się Pan odniesie do tego, że ten przepis odsyłał do nieistniejącego artykułu tj. „11i”? Dopiero niedawno sejm naprawił ten błąd

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: