Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

O mnie

Nazywam się Mirosław Uziembło. Jestem absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Od 2018 roku rozpocząłem aplikację radcowską przy OIRP w Toruniu.

Prawie od początku studiów łączyłem naukę z pracą, co wyostrzyło mój charakter i silną wolę. Przez pracodawców zawsze byłem uznawany za sumiennego i rzetelnego pracownika. Dokładnie w ten sposób pragnę współpracować z osobami, które potrzebują pomocy prawnej.

Jako prawnik i ekonomista koncentruję się na kwestiach dotyczących upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Swój zapał do pracy i chęć pomocy pragnę przeznaczyć na wsparcie dla osób borykających się z rosnącym zadłużeniem. W związku z tym zainteresowałem się tematyką upadłości konsumenckiej. Choć nazwa ta na początku nie brzmi zbyt optymistycznie, jest szansą na nowy start dla wielu osób.

Upadłość konsumencka jest wyjątkową procedurą, gdzie poza wiedzą prawniczą przydają się chłodne i analityczne spojrzenie na sytuację oraz jednocześnie empatia i zrozumienie dla zadłużonego.