Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Nowe świadczenie postojowe RSP-DD7 jednak nie dla firm założonych w 2020 roku

Mirosław Uziembło30 stycznia 20219 komentarzy

Wszyscy czekaliśmy na ujawnienie wniosków dotyczących pomocy ogłoszonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r.
W końcu pojawiają się pierwsze informacje, niestety niekoniecznie pozytywne. Nowe świadczenie postojowe jednak nie obejmie firm założonych po 1 kwietnia 2020 roku. Niestety poza warunkiem przeważającego PKD i (zmienionego) spadku przychodów dochodzi warunek otrzymania wcześniej świadczenia postojowego RSP-D lub RSP-DB.

Lista PKD i zmiana daty!

Pierwszy warunek to wykonywanie działalności pod przeważającym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r. Przy czym ZUS będzie akceptował zmiany dokonane nie później niż 30 listopada. (użyj ctr+f i wyszukaj swój kod)

  1. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  2. 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1(…) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z

Nowe świadczenie postojowe na bazie poprzednich

Niestety, głośno zapowiadana pomoc dla „nowych” przedsiębiorców tj. tych co rozpoczęli działalność w 2020 roku okazała się co najmniej chybiona. Aby dostać nowe świadczenie postojowe z tzw. tarczy 7.0 ze strony www.zus.pl możemy się dowiedzieć, że warunkiem jest by wnioskodawca otrzymał wcześniej choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB. Samo rozporządzenie odwołuje się do art. 15zq ustawy związanej z przeciwdziałaniem COVID-19, który mówi wprost, że

osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Spadek przychodów bez roku 2019!

Jedna pozytywna wiadomość, choć najistotniejsza miała być z punktu widzenia osób, które rozpoczęły działalność w 2020 roku. Będzie można porównać spadek przychodów w miesiąc do miesiąca poprzedzającego. Bez konieczności porównania rok do roku.

Nowa zasada przychód z wcześniej wymienionych działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Przykład:

Wniosek składamy w marcu możemy porównać:

  • luty 2021 do stycznia 2021
  • luty 2021 do lutego 2020
  • styczeń 2021 do grudnia 2019
  • styczeń 2021 do stycznia 2020

Pole do wyboru szerokie, ważne żeby w którymkolwiek spadek przychodów osiągnął próg 40%

Kiedy pomoc opiera się na porównaniu miesięcy w lockdownie.

Tak to oznacza, że nawet składając wniosek w lutym maksymalnie cofniemy się do listopada. Mówiąc wprost możliwość odniesienia do miesiąca poprzedzającego prowadzi do tego, że porównujemy ze sobą spadek przychodów w miesiącach, które W CAŁOŚCI obejmował już lockdown 2.0

Dwukrotne nowe świadczenie postojowe

Nowe świadczenie postojowe może przysługiwać jednokrotnie lub dwukrotnie. Jednokrotnie mogą starać się osoby wykonujące przeważającą działalność według PKD określonych wyżej w punkcie 1. Osoby z punktu drugiego mogą starać się o dwukrotne udzielenie świadczenia.

Uzyskana pomoc publiczna

Jednym z elementów wniosku jest tabelka, w której uzupełniamy informacje o uzyskanej pomocy publicznej. O tym jak to zrobić pisałem tutaj.

Oświadczenie o przestrzeganiu obostrzeń „Covidowych”

Stałym elementem wniosków w tym wniosku o nowe świadczenie postojowe jest złożenie oświadczenia pod rygorem karnym, że wnioskujący nie naruszył ograniczeń nałożonych przez rząd w związku z pandemią Covid-19.

Jak złożyć wniosek o nowe świadczenie postojowe

Tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Poprzez login.gov.pl lub poprzez portal pue.zus.pl

Odwołanie od decyzji

PAMIĘTAJ!

Przysługuje Ci prawo do odwołania od negatywnej decyzji! Zgodnie z art. 15zv ustawy o przeciwdziałaniu „Covid-19” odwołanie wnosimy do właściwego sądu w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Jeśli będziesz miał trudności ze sformułowaniem odwołania lub jakiekolwiek pytania skontaktuj się ze mną pod prawnikdlakonsumenta@gmail.com lub poprzez moją stronę na facebooku.

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jarek 31 stycznia, 2021 o 18:43

A co jeśli osoba prowadząca jednoosobową działalność 55.20.Z zawiesiła ją czasowo od 1 listopada z uwagi na zakaz prowadzenia tego typu usług wynajmu. Z treści rozporządzenia wynika że działalność nie może być zawieszona na dzień 30 listopada co jest absurdalne w tej sytuacji. Na wiosnę wymogiem była data 28 luty czyli jeszcze przed jakimikolwiek ograniczeniami.

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 2 lutego, 2021 o 13:12

Warunek zawieszenie dotyczy Dotacji „Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień
30 listopada 2020 r.”

Odpowiedz

Jolanta 3 lutego, 2021 o 09:39

Jeśli chce złożyć wniosek o postojowe w lutym czy mogę porównać do siebie grudzień 2020 do listopad 2020?

Odpowiedz

Maciek 4 lutego, 2021 o 21:47

Z mojego głównego PKD, który znajduje się na liście kodów mam duży spadek, ale ogólnie z obrotów DG (bo wykonuję także inne usługi) spadek mam dosyć mały.
Czy licząc spadek przychodów biorę pod uwagę tylko przychody z jednego przeważającego PKD, czy cały obrót z działalnośći?

Odpowiedz

Michał 9 lutego, 2021 o 11:28

Dzień dobry,

mam pytanie, gdyż nie jestem w stanie znaleźć informacji na stronach ZUS. Otrzymałem w dniu dzisiejszym 2080 zł postojowego, mimo że zgodnie z rozporządzeniem przysługuje mi dwukrotne świadczenie (odpowiedni PKD, inne formalności). Nie mogę wygenerować wniosku o kontynuację świadczenia. Czy drugie świadczenie wypłacone zostanie w przyszłym miesiącu? Jest to wszystko bardzo nieczytelnie napisane na zusowskich stronach, chyba tylko żeby człowiekowi mętlik w głowie zrobić.

Odpowiedz

Damian 19 lutego, 2021 o 09:56

Witam,

„Złożyłem wniosek rsp-dd7, otrzymałem odmowę, poniżej uzasadnienie. O ile się orientuję, wymogiem jest jedynie aby kod PKD z listy był przeważający na dzień 30.11.2020, nie ma mowy o roku poprzednim. Skąd więc taka argumentacja ze strony zus?

„Spadek przychodu dotyczy rodzaju przeważającej działalności na dzień złożenia wniosku, jeżeli ta działalność była prowadzona także w analogicznym okresie w roku ubiegłym, co oznacza, że działalność taka musiała być prowadzona we wskazanym miesiącu 2019/2020( nie musiała być przeważająca). Ustaliliśmy, że zmianę oznaczenia kodu przeważającego PKD na 93.29.B dokonał Pan 29.10.2020r., natomiast ten rodzaj działalności nie był prowadzony w poprzednim roku nawet w części nieprzeważającej.”

Odpowiedz

Luk 11 marca, 2021 o 15:05

Witam,

Mam identyczną sytuację. Teraz chciałbym skorzystać z porównania nowych miesięcy zgodnie z tarczą 8.0 ale nie chce mi przejść wniosek pierwszorazowy, a kontynuacja czy korekta nie wchodzi w grę.

Może masz info co w takiej sytuacji? ja wciąż czekam na odpowiedź z zus

Odpowiedz

kuba 22 lutego, 2021 o 15:32

Ciekawa interpretacja ZUS. Odmowna dla mnie decyzja:
„z analizy danych wynika, że w styczniu 2020r prowadził Pan działalność gosp. oznaczoną kodem PKD 73.11.Z, natomiast w styczniu 2021r z kodem 74.20. Z. Zatem brak jest możliwości dokonania oceny spadku przychodu z tej działalności w stosunku do stycznia 2020r. Nie spełnia Pan jednego z kryteriów.”
Wniosek odmowny a spadek przychodów o 90% i PKD na 30 listopada 74.20. Z właściwe . Kto jak nie ZUS da radę taką gimnastykę zrobić? Masakra… Można się odwołać do sądu i czekać kilka lat …

Odpowiedz

Marta 4 marca, 2021 o 20:36

To z innej beczki. Osoby składające w grudniu 20 wniosek o dotacje z UP, którą otrzymali w styczniu 21 we wniosku o postojowe/zwolnienie ze składek powinni uznać tą dotacje jako spłacona czy nie?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: