Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Niewypłacalny – co to właściwie oznacza?

Mirosław Uziembło15 marca 2018Komentarze (0)

Doprowadzenie do niewypłacalności, co to oznacza?

O tym jak definiowana jest niewypłacalność mogliście przeczytać tutaj. Stanowi ona jedną z podstawowych przesłanek kwalifikujących dłużnika do przeprowadzenia postepowania upadłościowego. Jednak czy w każdym wypadku stwierdzenie jestem niewypłacalny będzie tak samo kwalifikowane?

By móc ogłosić upadłość konsumencką trzeba być niewypłacalnym.

I tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość czy wszystkiego przyczyny niewypłacalności są w świetle prawa traktowane tak samo? Przed liberalizacją zasad postępowania upadłościowego względem osób fizycznych, ogłoszenie upadłości było możliwe w jednym, jedynym przypadku. Gdy do niewypłacalności doszło na skutek wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności.

Była to przesłanka tak restrykcyjna, że skutecznie blokowała szansę na oddłużenie dla tysięcy chętnych.

Dlatego też istniała tak wielka potrzeba by złagodzić przepisy. Ustawodawca utrzymał niewypłacalność jako przesłankę pozytywną, ale określił również w sposób szczegółowy kryterium negatywne niewypłacalności.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. O tym jak interpretować rażące niedbalstwo możecie przeczytać tutaj.

Przykładowymi działaniami, które określane mogą być jako prowadzące do niewypłacalności są:

  • Zaciąganie zobowiązań ze świadomością, że w najbliższej przyszłości dochody dłużnika ulegną zmniejszeniu na skutek przewidywalnych zdarzeń (np. zmiana pracy, przejście na emeryturę),
  • Zaciąganie zobowiązań na zaspokojenie sztucznie powiększonych potrzeb konsumpcyjnych oraz na spłatę innych zobowiązań (spirala zadłużenia),
  • Podjęcie oczywistego, nieracjonalnie wysokiego ryzyka przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej,
  • Poręczenie wobec osoby całkowicie nieznanej,
  • Poręczenie wobec osoby, która jest niewypłacalna bądź istnieje ryzyko niewypłacalności z jej strony,
  • Wszelkie inne działania, które w oparciu o posiadane informacje stoją w sprzeczności z racjonalnym zarządzaniem majątkiem osoby zadłużonej.

I tutaj istotnym jest wyszczególnienie przez ustawodawcę przesłanki rażące niedbalstwo, gdyż dzięki temu można zakładać, że wszelkie zakwalifikowanie winy dłużnika jako lekkomyślności lub po prostu niedbalstwa nie będzie skutkowało oddaleniem wniosku.

Duże znaczenie w tym momencie będą miały dowody przedstawione przez dłużnika, które przedstawi wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wszelkie fakty, które uprawdopodobnią, że działania podejmowane przez dłużnika nie miały na celu umyślnego zwiększania stopnia zadłużenia lub szkody wierzycieli.

Przyczynienie się do niewypłacalności może sprawić, że nad naszym wnioskiem zbiorą się „czarne chmury”, których nawet pomoc profesjonalnego prawnika nie będzie w stanie rozgonić.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: