Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Mirosław Uziembło06 marca 2018Komentarze (0)

W przepisach o upadłości osoby fizycznej nie ma określonego terminu, w którym ów wniosek trzeba złożyć. Ustawodawca pozostawia podjęcie decyzji kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w rękach dłużnika.

Jedyną wskazówką daną osobie, która zamierza złożyć wniosek jest przesłanka niewypłacalności. Domniemywa się, że stan ten powstaje gdy opóźnienie konsumenta w regulowaniu wymagalnych zobowiązań wynosi trzy miesiące.

Przy czym należy pamiętać, że jest to domniemanie. Przy odpowiednim uzasadnieniu przed sądem, stan niewypłacalności dłużnika można udowodnić nie czekając tych kilku miesięcy. Jak również w drugą stronę dłużnik może udowodonić, że zwłoka w wykonywaniu wymgalnych zobowiązań nie oznacza trwałej utraty statusu wypłacalności.

Istotnym dla dłużnika jest możliwość cofnięcia wniosku w każdym czasie. Wnioskujący może wycofać swoje żądanie do dnia uprawomocnienia postanowienia w materii ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. Po skutecznym wycofaniu sąd umorzy postępowanie. (art. 49110 § 1)

W momencie gdy dłużnik dojdzie do wniosku, że złożony przez niego wniosek nie gwarantuje mu pozytywnego rozpatrzenia, może wycofać wniosek i uniknąć tym samym 10-letniego okresu karencji między składanymi wnioskami. Musisz pamiętać, że jest to jedna z przesłanek negatywnych, skutkujących odrzuceniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie oddalony jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku prowadzono wobec dłużnika postępowanie upadłościowe, a postępowanie umorzono z innego powodu niż na wniosek dłużnika.

Jeżeli masz wątpliwości czy pownieneś, a także czy przysługuje Ci prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zwróć się do profejsonalnego doradcy w tym zakresie. Istnieją organizacje, które pomagają osobom zadłużonym. Jedną z nich jest Fundacja Pomocy Twoja Latarnia, która oferuje Ci darmową pomoc. Obejmuje ona uporządkowanie dokumentacji, a także wskazanie wszystkich stojących przed Tobą możliwości formalno-prawnych. O tym w jaki sposób pomagamy i jak się z nami skontaktować dowiesz się na naszej stronie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: