Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Kary dla stron za działanie mające na celu przewlekanie procesu!

Mirosław Uziembło11 września 2019Komentarze (0)

W ostatnich postach staram się przybliżyć Ci zmiany jakie niesie ze sobą Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dotychczas poruszyłem temat podniesienia opłat sądowych, który znajdziesz tutaj:

Oraz zagadnienie związane z fikcją doręczeń – a mówiąc wprost – jej końcem:

Większość zmian wprowadzanych przez nowelizację ma na celu przyspieszenie postępowania.

Dzisiejszy temat wydaje się być niemniej istotny z punktu widzenia konsumenta, który ma do czynienia z postępowaniem sądowym. Wielokrotnie słyszy się głosy narzekające na przewlekłe postępowanie, długi okres walki o własne prawa. Często – choć nie zawsze – wywołany on (ten długi okres oczywiście) jest umyślnie przez jedną ze stron. Właśnie działanie mające na celu przewlekanie procesu ma zostać ukrócone przez nowelizację.

Kary za działanie mające na celu przewlekanie procesu?

Nowelizacja przewiduje nowe uprawnienia dla Sądu:

 • wprowadzenie regulacji dotyczących nadużycia uprawnień procesowych (art. 226’2 § 2 ):
  • W przypadku gdy sąd stwierdzi nadużycie przez stronę prawa procesowego, może w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie:
   1. stronę nadużywającą skazać na grzywnę;
   2. niezależnie od wyniku sprawy, odpowiednio do spowodowanej tym nadużyciem prawa procesowego zwłoki w jej rozpoznaniu, włożyć na stronę nadużywającą obowiązek zwrotu kosztów w części większej, niż wskazywałby wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości;
  • Ponadto na wniosek strony przeciwnej:
   1. przyznać od strony nadużywającej koszty procesu podwyższone odpowiednio do spowodowanego tym nadużyciem zwiększenia nakładu pracy strony przeciwnej na prowadzenie sprawy, nie więcej jednak niż dwukrotnie,
   2. podwyższyć stopę odsetek zasądzonych od strony, której nadużycie spowodowało zwłokę w rozpoznaniu sprawy, za czas odpowiadający tej zwłoce. Przepisów o maksymalnej dopuszczalnej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie nie stosuje się.

Jedno jest pewne – nowe przepisy zwiążą ręce stronom postępowania.

Czy powyższe zmiany skutecznie zniechęcą strony przed przewlekaniem postępowania w tzw. nieskończoność? Praktyka sądów przyniesie odpowiedź jak często i czy chętnie sędziowie będą sięgali po nowe uprawnienia. Tutaj rodzi się nowe pytanie – Czy i ewentualnie jak duża będzie skala nadużyć związanych ze stosowaniem nowego artykułu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: