Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

W jakim sądzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Mirosław Uziembło15 lutego 2018Komentarze (0)

Złożenie wniosku choć wydaje się prostą czynnością może dostarczyć kłopotów. Między innymi trudności sprawia określenie sądu, do którego należy go złożyć. Tak więc w jakim sądzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Ustawodawca określił następujące zasady wyboru odpowiedniego sądu.

Właściwość rzeczowa.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie upadłościowym, sądami właściwymi rzeczowo to rozstrzygania spraw z zakresu upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej są sądy rejonowe.

Właściwość funkcjonalna.

Tutaj analogicznie do upadłości przedsiębiorcy, właściwymi będą sądy gospodarcze. Tak wiec chcąc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinieneś się kierować do wydziału gospodarczego sądu rejonowego mającego siedzibę zgodnie z poniższą zasadą.

Właściwość miejscowa.

W tym przypadku ustawodawca określił sąd właściwy jako sąd miejsca zwykłego pobytu osoby fizycznej chcącej złożyć wniosek. (art. 19 ust. 1c PrUp)
Za miejsce zwykłego pobytu uznaje się miejsce, w którym dana osoba prowadzi czynności życia codziennego, realizuje pracę zawodową lub posiada stosunki rodzinnej. Innymi słowy jest to miejsce określane jako centrum egzystencji zainteresowanego. (A. Hrycaj, Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości, s. 222)

By przejść do listy sądów kliknij tutaj.

Dla mieszkańców Torunia właściwym sądem będzie:

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16; 87-100 Toruń,
Telefon (56) 610 58 48
www.bip.torun.sr.gov.pl

Wskazany wyżej sąd będzie również właściwy dla spraw upadłościowych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i we Włocławku.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: