Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Ile kosztuje upadłość konsumencka i ile zarabia syndyk

Mirosław Uziembło18 lipca 2018Komentarze (0)

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30zł.

Sposób pokrywania kosztów postępowania upadłościowego został określony w art. 4917 PrUp. Co do zasady koszty te pokrywane są z majątku upadłego. Jednakże w przypadku gdy upadły nie posiada majątku wystarczającego na pokrycie tych kosztów lub nie ma możliwości szybkiego upłynnienia składników majątku, koszty pokrywane są tymczasowo przez Skarb Państwa.

Wysokość kosztów określana jest każdorazowo przez sędziego-komisarza prowadzącego postępowanie, a na postanowienie w tej kwestii przysługuje zażalenie. Istotnym z punktu widzenia płynności postępowania upadłościowego, jak i działań syndyka jest natychmiastowa wypłata środków Skarbu Państwa. Umożliwia to kontynuowanie działalności syndyka nawet w przypadku, gdy sprzedaż masy upadłościowej wydłuża się w czasie.

Dodatkowo ustawodawca przewidział, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, takich jak sytuacja, w której trudno będzie określić długość, koszt i narzędzia potrzebne do upłynnienia masy upadłościowej, sędzia-komisarz może przyznać zaliczkę na pokrycie kosztów, która również wypłacana jest ze środków Skarbu Państwa.

W momencie uzyskania środków ze sprzedaży masy upadłościowej, które wystarczają na pokrycie poniesionych kosztów postępowania, syndyk zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wypłaconych kwot.

Wynagrodzenie syndyka

Jednym z kosztów postępowania jest wynagrodzenie syndyka, którego zadania przybliżyłem w tym poście. Czy wynagrodzenie syndyka ma wpływ na to ile kosztuje upadłość konsumencka? Poniekąd tak, ale nie obciąża ono bezpośrednio portfela upadłego.

Ustawodawca dokładnie określił kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia syndyka. Uzależniono je od nakładu pracy, stopnia trudności podejmowanych działań, a także samego czasu trwania postępowania. Prawodawca określił również minimalną i maksymalną wysokość tego wynagrodzenia. Jest uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał poprzedzający ustalenie wynagrodzenia i jest to odpowiednio conajmniej 1/4 wspomnianego wynagrodzenia, a maksymalnie jego dwukrotność. I tutaj przewidziano odstępstwo mając na uwadze, że będą istniały sprawy wymagające znacznie większych nakładów pracy ze strony syndyka, sąd będzie mógł zwiększyć wynagrodzenie do czterokrotności w/w przeciętnego wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia następuje po zakończeniu czynności podejmowanych przez Syndyka, jest to znacząca różnica w stosunku do postępowania upadłościowego dla przedsiębiorców, gdzie  wypłacane są zaliczki. Uzasadnieniem dla takiej regulacji jest fakt, iż sama upadłość konsumencka powinna być mniej skomplikowana i trwa znacznie krócej niż upadłość przedsiębiorców.

Przyznanie wynagrodzenia nie wyklucza uprawnienia syndyka do złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: