Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Ile kosztuje upadłość konsumencka i ile zarabia syndyk

Mirosław Uziembło18 lipca 20182 komentarze

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30zł.

Sposób pokrywania kosztów postępowania upadłościowego został określony w art. 4917 PrUp. Co do zasady koszty te pokrywane są z majątku upadłego. Jednakże w przypadku gdy upadły nie posiada majątku wystarczającego na pokrycie tych kosztów lub nie ma możliwości szybkiego upłynnienia składników majątku, koszty pokrywane są tymczasowo przez Skarb Państwa.

Wysokość kosztów określana jest każdorazowo przez sędziego-komisarza prowadzącego postępowanie, a na postanowienie w tej kwestii przysługuje zażalenie. Istotnym z punktu widzenia płynności postępowania upadłościowego, jak i działań syndyka jest natychmiastowa wypłata środków Skarbu Państwa. Umożliwia to kontynuowanie działalności syndyka nawet w przypadku, gdy sprzedaż masy upadłościowej wydłuża się w czasie.

Dodatkowo ustawodawca przewidział, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, takich jak sytuacja, w której trudno będzie określić długość, koszt i narzędzia potrzebne do upłynnienia masy upadłościowej, sędzia-komisarz może przyznać zaliczkę na pokrycie kosztów, która również wypłacana jest ze środków Skarbu Państwa.

W momencie uzyskania środków ze sprzedaży masy upadłościowej, które wystarczają na pokrycie poniesionych kosztów postępowania, syndyk zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wypłaconych kwot.

Wynagrodzenie syndyka

Jednym z kosztów postępowania jest wynagrodzenie syndyka, którego zadania przybliżyłem w tym poście. Czy wynagrodzenie syndyka ma wpływ na to ile kosztuje upadłość konsumencka? Poniekąd tak, ale nie obciąża ono bezpośrednio portfela upadłego.

Ustawodawca dokładnie określił kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia syndyka. Uzależniono je od nakładu pracy, stopnia trudności podejmowanych działań, a także samego czasu trwania postępowania. Prawodawca określił również minimalną i maksymalną wysokość tego wynagrodzenia. Jest uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał poprzedzający ustalenie wynagrodzenia i jest to odpowiednio conajmniej 1/4 wspomnianego wynagrodzenia, a maksymalnie jego dwukrotność. I tutaj przewidziano odstępstwo mając na uwadze, że będą istniały sprawy wymagające znacznie większych nakładów pracy ze strony syndyka, sąd będzie mógł zwiększyć wynagrodzenie do czterokrotności w/w przeciętnego wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia następuje po zakończeniu czynności podejmowanych przez Syndyka, jest to znacząca różnica w stosunku do postępowania upadłościowego dla przedsiębiorców, gdzie  wypłacane są zaliczki. Uzasadnieniem dla takiej regulacji jest fakt, iż sama upadłość konsumencka powinna być mniej skomplikowana i trwa znacznie krócej niż upadłość przedsiębiorców.

Przyznanie wynagrodzenia nie wyklucza uprawnienia syndyka do złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jolek 8 marca, 2019 o 12:05

witam serdecznie
zawarliśmy przed wstępną umowę z Syndykiem upadłości konsumenckiej na zakup domu wpłaciliśmy 10% kwoty głównej , dostaliśmy termin na sfinalizowanie całkowicie sprawy do 24.04.19. W tej chwili zaczynają się schody
syndyk przysłał nam emaila z upoważnieniem iż to my mamy załatwić wszystkie formalności związane z pobraniem dokumentów z gminy o wymeldowaniu , wodociągów o wyregulowaniu opłat i elektrowni . Nie interesuje go stan domu , że miedzy czasie nie ma pieca na ekogroszek (bo się popsuł , wiemy to od byłych właścicieli), że dom nie ma odbioru kominiarza elektryka itd a ostatnio dowiedzieliśmy się iż nie ma zakończonego dziennika budowy. Ja z mężem przechodzimy w tej chwili ciężką grypę i nie wychodzimy z domu. proszę nam doradzić co możemy zrobić w tej sprawie czy możemy składać wniosek o obniżenie kwoty głównej (bo nie ukrywam ale nasz budżet nie przewidywał takich dodatkowych kosztów a Syndyk o niczym nas nie informuje ). Faktycznie ktoś napisał iż czują się jak Bogowie. On bierze pieniądze za swoją pracę a nam zleca swoje czynności a na domiar tego nie interesuje się domem , pozwolił już wyprowadzić się dawnej właścicielce. i nie wiemy w jakim stanie dostaniemy ten dom.
Proszę o przeanalizowanie naszej sprawy i o rzetelną odpowiedz.

Odpowiedz

Mariusz 29 czerwca, 2021 o 06:22

Dzień dobry mam pytanie czy syndyk dostaje wynagrodzenie o miesiąc czy jest to jednorazowe wynagrodzenie za wkład pracy .

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: