Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Etapy postępowania upadłościowego

Mirosław Uziembło17 marca 2018Komentarze (0)

A dokładnie mówiąc etapy postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Czyli jak wygląda postępowanie w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Podstawowym warunkiem by móc przybliżyć przebieg postępowania jest zaznaczenie, że jego rozpoczęcie następuje w wyniku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez zadłużonego.

Możemy wyróżnić trzy główne etapy postępowania upadłościowego:

  • Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości, w którym sąd bada zasadność złożonego przez dłużnika wniosku. Następnie decyduje o oddaleniu go bądź o ogłoszeniu upadłości interesanta.
  • Właściwe postępowanie upadłościowe, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dalsze procedowanie przejmuje Syndyk pod nadzorem Sędziego-komisarza. Do obowiązków Syndyka należy:
    1. Objęcie i zarządzanie masą upadłości,
    2. Zabezpieczenie i likwidacja majątku,
    3. Inne obowiązki oraz podział zebranych środków między wierzycieli.

Jeżeli upadły nie posiada majątku etap ten kończy się na zatwierdzeniu listy wierzytelności.

Alternatywą dla takiego toku postępowania jest zwołanie przez Sędziego-komisarza na wniosek dłużnika zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu. Jeśli dojdzie do porozumienia i układ zostanie zatwierdzony przez Sąd postępowanie upadłościowe zostaje zakończone.

Należy przy tym pamiętać, że wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli musi zostać złożony przed zakończeniem likwidacji masy upadłościowej, złożony po tym terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

  • Ustalenie planu spłaty wierzycieli, po zakończeniu poprzedniego etapu Sąd ustala plan spłaty niezaspokojonych wierzycieli.

W planie spłaty określa się wysokość i okres ratalnej spłaty pozostałego zadłużenia, a także określa się w jakiej części zadłużenie zostanie umorzone po jego wypełnieniu. Plan spłaty ustala się na maksymalny okres 3 lat. (w planowanych zmianach jest wydłużenie tego okresu do 5 lat w określonych przypadkach.)

Etap ten pomija się jeżeli z oczywistych względów spłata wierzycieli przez upadłego jest niemożliwa. W takim przypadku Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań.

W związku ze śliczną pogodą, jedno z moich bardziej lubianych miejsc 🙂 Mało kto wie, że w jego okolicy znajduje się zabytkowa latarnia!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: