Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Długi małżonka a upadłość konsumencka

Mirosław Uziembło21 marca 2018Komentarze (0)

Upadły współmałżonek.

 

Chyba najczęściej występującym ustrojem małżeńskim jest współnota majątkowa. Co się dzieje jednak gdy długi małżonka zaczynają zagrażać nam samym? Gdy małżonkowie są współdłużnikami sprawa jest generalnie prosta.

Oboje składają wniosek o ogłoszenie upadłości jednocześnie składając prośbę o powiązanie tych spraw ze sobą. Do masy upadłościowej zaliczane są ich majątki osobiste oraz majątek wspólny.

W wypadku gdy tylko jedno z nich złoży wniosek – sąd oddłuży jednego małżonka, a drugi pozostanie z zobowiązaniami do zapłaty, ale bez wspólnego majątku małżeńskiego, który został przeznaczony na poprzednią upadłość.

Podsumowując w takim wypadku najlepszym wyjściem jest wspólne przejście małżonków przez procedurę i równoczesne uwolnienie od długów.

Jednakże, gdy jeden z małżonków jest zadłużony sprawa trochę się komplikuje.

W przypadku rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest ona bezskuteczna względem masy upadłościowej. Oznacza to, że do masy upadłościowej zaliczany jest cały majątek wspólny małżonków Wyjątkiem jest gdy wniosek o ustanowienie rozdzielności został złożony co najmniej  dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobnie sprawa wygląda w odniesieniu do rozdzielności powstałej na skutek orzeczenia o rozwodzie, separacji bądź ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków. (art. 125 PrUp)

Współmałżonkowi pozostanie wtedy jedynie zgłosić do sędziego-komisarza własną wierzytelność w wysokości wartości jego udziałów w majątku wspólnym.

Gdy istnieje wspólnota majątkowa do masy upadłościowej należy majątek osobisty dłużnika oraz w całości majątek wspólny małżonków, a prawa współmałżonka kształtują się jak w przypadku podpisania intercyzy.

W obu tych sytuacjach z masy upadłościowej wyłączone są przedmioty wykorzystywane przez współmałżonka do działalności zawodowej lub gospodarczej. Nie dotyczy to jednak przedmiotów nabytych w okresie do 2 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłość. (art. 124 ust. 5 PrUp) Więcej o składnikach majątku wyłączonych z masy upadłościowej przeczytasz tutaj.

Z dniem ogłoszenia przez sąd upadłości jednego z małżonków powstaje między nimi ustrój rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że od tego momentu każdy z małżonków posiada własny majątek, a wspólny przestaje istnieć.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: