Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Mirosław Uziembło19 marca 2018Komentarze (0)

Prowadzę działalność gospodarczą czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców – CEIDG. Wpis ten zmienia jej status z konsumenta na przedsiębiorcę. Tak więc czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, przepisy o upadłości konsumenckiej dotyczą osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku z tym odpowiedź na to pytanie jest przecząca.

Bycie przedsiębiorcą nie zamyka jednak drogi do oddłużenia.

Po pierwsze przedsiębiorca może uzyskać oddłużenie w drodze upadłości przedsiębiorcy jeśli:

  1. Zgodnie z przepisami o upadłości przedsiębiorcy – złoży wniosek o upadłość w terminie 30 dni od wystąpienia niewypłacalności wobec przynajmniej dwóch różnych wierzycieli
  2. Majątek wolny od obciążeń pozwala na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego
  3. Powyższy majątek umożliwia częściowe zaspokojenie wierzycieli
  4. Dłużnik działa w interesie wierzycieli

Przedsiębiorca niewypłacalny nie posiadający majątku ma prawo do ogłoszenia upadłości gospodarczej, a następnie w celu zupełnego oddłużenia – do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jednak od takiej drogi wydarzeń dla przedsiębiorcy istnieją 3 wyjątki:

  1. W okresie prowadzenia działalności gospodarczej powstały zobowiązania wobec jednego wierzyciela – sytuacja ta nie rodzi ustawowego obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.
  2. Data niewypłacalności oraz powstanie zobowiązań nie miały miejsca w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Powołanie się na względy słuszności lub zasady humanitaryzmu w przypadku gdy przedsiębiorca nie zachował ustawowego terminu na zgłoszenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy.

Dodatkowo ustawodawca usunął okres karencji od zakończenia działalności. Oznacza to, że jeśli dziś zamkniemy działalność gospodarczą – jutro możemy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oczywiście mówimy tutaj o teoretycznej możliwości, gdyż takie działalnie może źle wyglądać w oczach wymiaru sprawiedliwości, a w skrajnych przypadkach – uznane za ucieczkę przed wierzycielami tj. działanie w złej wierze.

Dłużniku musisz pamiętać, że Twoja upadłość jest dobrym wyborem dla Ciebie, ale również dla Twoich wierzycieli. Tobie daje szansę na nowy, wolny od długów start. Wierzyciele odzyskują część pieniędzy, których być może nigdy by nie odzyskali.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: