Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Mirosław Uziembło12 marca 20185 komentarzy

Częstym pytanie z jakim przychodzą do nas osoby zadłużone jest właśnie tytułowe „Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?”.

Powinniśmy zacząć od identyfikacji podmiotu, któremu przysługuje prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Po pierwsze osoba musi być niewypłacalna. Oznacza to, że dłużnik utracił zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W doktrynie przyjęło się iż 3-miesięczna zwłoka w płatnościach pozwala uznać, że osoba jest w złej sytuacji finansowej, co może uzasadniać decyzję sądu o uznaniu jej za niewypłacalną.

Przy czym należy pamiętać, że jest to domniemanie. Przy odpowiednim uzasadnieniu przed sądem można jest skutecznie obalić. Tym samym można skutecznie udowodnić, że niewykonywanie wymagalanych zobowiązań, nie jest równoznaczne z utratą zdolności do ich wypełniania.

Po drugie dłużnik nie może być osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Dodatkowo ustawodawca zakreślił katalog przesłanek negatywnych, których istnienie skutkuje oddaleniem wniosku, a należą do nich:

  • W okresie 10 lat przed złożeniem wniosku prowadzono wobec dłużnika postępowanie upadłościowe, a postępowanie umorzono z innego powodu niż na wniosek dłużnika,
  • W okresie 10 lat przed złożeniem wniosku działanie dłużnika zostało prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli
  • Osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą nie dochowała terminu złożenia wniosku o upadłość gospodarczą

Wyżej przytoczone sytuacje nie wykluczają złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenciej. W przypadku ich wystąpienia istnieje, jednakże duże prawdopodobieństwo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej przez Sąd.

Szansą dla dłużnika jest udowodnienie, że zadłużenie powstało pomimo zachowania przez niego należytej staranności i tym samym nie można mu przypisać winy. Dodatkową szansę można upatrywać w odwołaniu się do względów słuszności i zasad humanitaryzmu, których zasadność w każdej sprawie ocenia sąd.

Bezwględnie niedopuszczalne jest orzeczenie upadłości konsumenckiej w stosunku do osoby, która doprowadziła do swojego zadłużenia poprzez rażące niedbalstwo. Również wobec osoby, która umyślnie zaciągała zadłużenie nie chcąc go spłacić wniosek zostanie oddalony.

Tak więc by poprawnie odpowiedzieć na pytanie „Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?” niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją i sytuacją finansową osoby zainteresowanej. Niestety nikt „z powietrza” nie udzieli Ci takiej odpowiedzi.

Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do złożenia wniosku zapoznaj się z tym jak on wygląda.

Zachęcam by przed złożeniem wniosku do sądu, udać się po analizę naszej sytuacji do prawnika specjalizującego się w prawie upadłościowym. Wiele organizacji m. in. nasza Fundacja Pomocy Twoja Latarnia oferuje takie wparcie w tym zakresie za darmo. To na pewno nie zaszkodzi, a profesjonalna pomoc może uchronić przed pochopnym złożeniem wniosku, który może oddalić nas od upragnionej wolności.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil 13 marca, 2018 o 08:03

Nie mogę się zgodzić z treścią wpisu odnośnie pojęcia niewypłacalności. Do ogłoszenia niewypłacalności wcale nie musi wystąpić 3 miesięczna zwłoka. Co więcej w przypadku zwłoki w zależności od stopnia naruszenia należytej staranności, można rozważać negatywną przesłankę określoną w art. 494(4) Prawa upadłościowego.
Tymczasem na gruncie obecnie obowiązujących przepisów obowiązuje poprostu domniemanie niewypłacalności jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Nie jest to obecnie kwestia doktryny, lecz obalalne domniemanie ustawowe.

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 13 marca, 2018 o 10:50

Kamilu dziękuję za cenną uwagę!
Rzeczywiście kwestia niewypłacalności jest domniemaniem ustawowym o czy wspominałem w poprzednim poście: https://prawnikdlakonsumenta.pl/kiedy_zlozyc_wniosek/#more-103
Tutaj widzę, że przez przypadek zjadło mi akapit o tym mówiący – mój błąd już to naprawiam.
Domyślam się, że miałeś na myśli art. 491 (4), przesłanką negatywną jest rażące niedbalstwo, które nie jest tożsamym stwierdzeniem z zachowaniem należytej staranności. Sąd Najwyższy w wyroku SN, sygn. IV CK 151/03 Niedbalstwo określa się jako niedołożenie należytej staranności ogólnie wymagalnej w stosunkach danego rodzaju (art. 355.1 kc). Rażące niedbalstwo natomiast stanowi niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.
O samej przesłance rażącego niedbalstwa będę pisał w kolejnym poście
Pozdrawiam

Odpowiedz

Kamil 13 marca, 2018 o 11:18

W szczególności chodziło mi o to iż zwłoka to nie to samo co opóźnienie. Zwłoka sama w sobie ze swej istoty zawiera element braku należytej staranności.

Odpowiedz

Tomek 23 kwietnia, 2018 o 12:44

Dlaczego działanie jednej osoby może być zakwalifikowane jako rażące niedbalstwo, a takie samo działanie innej osoby już niekoniecznie? Co ma wpływ na decyzję sądu w tej kwestii?

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 10 maja, 2018 o 13:25

Tomku, istotne znaczenie mają tutaj osobiste cechy osoby zadłużonej. Sąd inaczej oceni takie samo zachowanie np. osoby z wykształceniem podstawowym, a inaczej osoby z wykształceniem wyższym. Wobec tej drugiej osoby istnieją uzasadnione wyższe wymagania wobec kontroli swoich działań i społecznych skutków jakie przynoszą.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: