Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Czy dokonanie darowizny może być przestępstwem?

Mirosław Uziembło09 kwietnia 2018Komentarze (0)

W poprzednim poście opisywałem okoliczności, w których darowizna dokonana przez dłużnika może zostać uznana za bezskuteczną względem wierzycieli. Po przeczytaniu tego artykułu znajomy zwrócił się do mnie z pytaniem: czy dokonanie darowizny może być przestępstwem? Uznałem, że będzie to ciekawy wpis na blog i nie warto pozostawiać tej kwestii tylko między nami.

Pierwsza myśl jaka przychodzi gdy pomyślimy o darowiźnie jako przestępstwie – Nie, przecież jest to umowa (najczęściej) między najbliższymi. No właśnie, między stronami wszystko może być „okej”. Jednak często obok stron umowy darowizny występują jeszcze osoby trzecie, a w przypadku zadłużonych są to po prostu wierzyciele. Jak wtedy wygląda sprawa odpowiedzialności za dokonanie darowizny? O tym czy zadłużony może dokonać darowizny pisałem w ostatnim wpisie.

Wiele mówi się o tym, że dłużnik powinien podejmować rzetelne działania w celu uregulowania swoich zobowiązań. Winien utrzymywać kontakt z wierzycielami i działać w poszanowaniu ich interesów. Ale co jeśli nie jest w stanie spłacać swojego zadłużenia.

Jeśli dochodzi do tego z przyczyn losowych, takich jak wypadek, choroba, nagła utrata pracy należy próbować kontaktu z wierzycielami, a w ostateczności złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli do niewypłacalności dochodzi na skutek umyślnego działania zadłużonego polegającego na:

  • Usunięciu,
  • Ukryciu,
  • Zbyciu,
  • Darowaniu,
  • Zniszczeniu,
  • Uszkodzeniu,
  • Rzeczywistemu lub pozornemu obciążeniu majątku,

mającemu na celu udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia swojego wierzyciela podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisu art. 300 § 1 KK.

Przestępstwo z tego art. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Postępowanie wobec dłużnika podejmowane jest na wniosek złożony przez wierzyciela.

Tak więc by dłużnik mógł zostać skazany za obniżanie wartości majątku muszą zaistnieć następujące fakty:

  • Zawarcie umowy, której skutkiem jest zbycie, a co za tym idzie obniżenie wartości majątku
  • Efektem dokonania tej czynności jest wprowadzenie dłużnika w stan niewypłacalności lub upadłości
  • W wyniku tej umowy wierzyciel nie ma możliwości wyegzekwowania wierzytelności.

Jednakże istnieją również kwalifikowane formy w/w przestępstwa zagrożone jeszcze surowszymi karami. M.in. jeżeli osoba zadłużona swoim działaniem wyrządzi szkodę wielu wierzycielom podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Tak więc odpowiadając na pytanie zadane na początku artykułu: Czy dokonanie darowizny może być przestępstwem? – tak, w odpowiednich okolicznościach dokonanie darowizny przez dłużnika może zostać uznane za przestępstwo.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: