Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Co zrobić gdy realizacja planu spłaty staje się niemożliwa?

Mirosław Uziembło27 kwietnia 2018Komentarze (0)

Zmiana planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej.

Wszystko układa się pięknie, sąd ogłosił naszą upadłość. Dokonano sprzedaży masy upadłościowej, ustalono plan spłaty. Co się dzieje gdy z przyczyn od nas niezależnych nie realizujemy planu spłaty?

Ustawodawca w art. 49119 Pr. Up. opisał przesłanki dające możliwość wprowadzenia zmian do uchwalonego planu spłaty.

Po pierwsze jest to niemożność wykonania planu spłaty przez upadłego. Należy przez to rozumieć okoliczności obiektywne, a to oznacza takie, które budzą powszechne usprawiedliwienie. Może to być np. utrata pracy, pogorszenie stanu zdrowia, czasowa niezdolność do pracy zarobkowej itp. Przy czym obiektywna okoliczność to sytuacja nowa dla upadłego, taka której istnienia lub rozmiarów nie mógł przewidzieć w momencie ustalania planu spłaty. Przeciwieństwem tych okoliczności będą sytuacje zależne od upadłego m.in. nieuzasadnione wydatkowanie środków, które powinny być przeznaczone na spłatę wierzycieli, brak woli realizacji planu, niechęć do podejmowania pracy itp.

Wszelkie okoliczności mające być podstawą dla zmiany planu muszą zostać udowodnione. Wobec dowodów stosuje się przepisy postępowania cywilnego. Wniosek w celu zmiany planu spłaty oparty na tej przesłance może złożyć jedynie dłużnik.

Ustawodawca przewidział tutaj także udział wierzycieli w procedurze zmiany planu spłaty. Przed uchwaleniem zmian, ma on obowiązek „wysłuchać wierzycieli”, przy czym przesłuchanie to może zostać ograniczone do rozmowy z wierzycielami chcącymi wypowiedzieć się w tej sprawie. Można również wezwać wierzycieli do złożenia oświadczeń na piśmie. Brak stawiennictwa nie jest przeszkodą przed ogłoszeniem zmian.

Sąd decydując o zmianie posiada prawie pełną dowolność decydowania. Ustawodawca określił jedną granicę przy wprowadzaniu zmian. Otóż maksymalny czas na jaki można przedłużyć spłatę wynosi 18 miesięcy. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie, zaś na postanowienie Sądu II instancji przysługuje skarga kasacyjna. Prawo do ich złożenia przysługuje zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielom.

Zmiana może zostać również wprowadzona na korzyść wierzycieli! O czym będziesz mógł przeczytać w kolejnym wpisie.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: