Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Co to są wierzytelności sporne?

Mirosław Uziembło11 października 20183 komentarze

Gdy uznałeś, że zadłużenie przekroczyło już Twoje możliwości regularnej spłaty, a jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, za pewne zacząłeś rozglądać się za wnioskiem. Jeśli nadal się zastanawiasz czy to już odpowiednia pora zapoznaj się z tym wpisem. O tym jak wygląda wniosek o upadłość konsumenkcą wspominałem juz tutaj. Wypełniając wniosek przechodzisz przez kolejne rubryki. O ile większość z nich jest stosunkowo jasna, o tyle jedna sprawia szczególne kłopoty i rodzi pytanie co to są wierzytelności sporne i kiedy mogą prowadzić do oddalenia wniosku?

Wierzytelność

Najpierw krótko przypomnę czym jest wierzytelność. Otóż jest to uprawnienie wierzyciela do żądania spełnienia danego świadczenia przez dłużnika. Jest to pojęcie odwrotne do pojęcia długu.

Co to są wierzytelności sporne?

Jeżeli nikt nie podważa istnienia zobowiązania to wszystko jest w proste i klarowne. Jednakże dłużnik może nie uznawać żądania wierzyciela. Wtedy możemy mówić właśnie o wierzytelności spornej. Wyróżniamy ich dwa rodzaje:

  • w stosunku do których toczone są procesy sądowe albo postępowania administracyjne,
  • w stosunku do których co prawda nie toczą się żadne postępowania, ale dłużnik (upadły) zaprzecza wyraźnie ich istnieniu lub wysokości.

Choć wierzytelności sporne nie mają swojej ustawowej definicji to wyróżniamy je dla potrzeb postępowania upadłościowego. W toku tego postępowania sąd będzie badał ich rzeczywisty stopień sporności.

Wierzytelności sporne a oddalenie wniosku

Musisz pamiętać, że zgodnie z art. 12a Prawa Upadłościowego, Sąd oddali Twój wniosek jeżeli oprzesz go w całości na wierzytelności spornej. O tym co zrobić gdy Sąd oddali wniosek przeczytasz tutaj:

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej?

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Adam 24 marca, 2021 o 17:24

Wskazał Pan, co to są wierzytelności sporne i jak wpływają one na na sposób potraktowania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Mnie jednak interesuje sprawa wystąpienie wierzytelności spornej przy sporządzaniu listy wierzytelności przez syndyka. Jako wierzyciel zgłosiłem wierzytelność, której syndyk nie uwzględnił uznając, ze jest ona sporna. Faktycznie trwa spór sądowy z mojego powództwa p-ko dłużnikowi upadłemu i dwóm osobom fizycznym poręczycielom wekslowym. Został wydany nakaz zapłaty, ale dłużnik i poręczyciele złożyli zarzuty od nakazu. Jaki przepis prawa upadłościowego stanowi podstawę do odmowy uznania przez syndyka wierzytelności spornej na liście wierzytelności? Będę wdzięczny, jeżeli zechce Pan ustosunkować się do przedstawionego problemu.
Adam

Odpowiedz

Mariusz 15 kwietnia, 2021 o 12:57

Czy jeżeli fundusz sekurytyzacyjny odkupił (ponoć) od banku moje zadłużenie i żąda ode mnie jego zwrotu, jednak zarówno fakt istnienia należności wobec banku, jak i jego cesji na rzecz funduszu wynika jedynie z twierdzeń samego funduszu (nie przedstawił na te okoliczności żadnego dowodu i oczywiście nie dysponuje tytuł niespłaconego w banku, jeśli wierzyciel nie przedłożył mi żadnych dokumentów, z których by dany fakt wynikał ? To w jakiej rubryce wpisać taką wierzytelność ? W głównym spisie wierzycieli (wtedy niejako uznawałbym tą wierzytelność jako bezsporną), czy w wierzytelnościach spornych ?

Odpowiedz

Mariusz 15 kwietnia, 2021 o 13:05

Powtarzam komentarz ponieważ w poprzednim coś się popsuło.
Czy jeżeli fundusz sekurytyzacyjny odkupił (ponoć) od banku moje zadłużenie i żąda ode mnie jego zwrotu, jednak zarówno fakt istnienia należności wobec banku, jak i jego cesji na rzecz funduszu wynika jedynie z twierdzeń samego funduszu (nie przedstawił na te okoliczności żadnego dowodu i oczywiście nie dysponuje tytułem wykonawczym) , to jest to wierzytelność sporna? Dlaczego miałbym ją uznawać, nawet jeśli miałem coś niespłaconego w banku, jeśli wierzyciel nie przedłożył mi żadnych dokumentów, z których by dany fakt wynikał ? To w jakiej rubryce wpisać taką wierzytelność ? W głównym spisie wierzycieli (wtedy niejako uznawałbym tą wierzytelność jako bezsporną), czy w wierzytelnościach spornych ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: