Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Plan spłat

Uchylenie planu spłaty

Mirosław Uziembło21 maja 2018Komentarze (0)

W poprzednich postach mogliście przeczytać o sytuacjach gdy możliwe jest wprowadzenie zmian w uchwalony plan spłaty. Co się dzieje jednak w przypadku gdy przeszkody, na skutek których upadły nie realizuje założeń planu spłaty, są trwałe? Jeżeli wprowadzone zmiany w planie spłaty wierzycieli nie przynoszą poprawy sytuacji upadłego. Jak również gdy okoliczności, w jakich się znalazł […]

Niespodzianki się zdarzają, a zapewne nawet osoby zadłużone szukają szczęścia w loterii. Co się stanie gdy osoba będąca w trakcie realizacji planu spłaty kupi szczęśliwy los? W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć w jaki sposób kształtuje się relacja między upadłym, a wierzycielami w przypadku tak istotnej poprawy warunków majątkowych upadłego.

Zmiana planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej. Wszystko układa się pięknie, sąd ogłosił naszą upadłość. Dokonano sprzedaży masy upadłościowej, ustalono plan spłaty. Co się dzieje gdy z przyczyn od nas niezależnych nie realizujemy planu spłaty? Ustawodawca w art. 49119 Pr. Up. opisał przesłanki dające możliwość wprowadzenia zmian do uchwalonego planu spłaty. Po pierwsze

Plan spłaty przed umorzeniem długów

Mirosław Uziembło23 kwietnia 2018Komentarze (1)

Etap 3 – Plan spłaty Ostatnia prosta do uzyskania wymarzonego oddłużenia to ustalenie i zrealizowanie planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty ustalany jest przez Sąd upadłościowy w drodze postanowienia. Uwzględnia się w nim wszystkie wierzytelności upadłego powstałe do dnia upadłości. Za jego pomocą ustala się harmonogram i wysokość spłaty wierzycieli niezaspokojonych częściowo lub w całości po […]

Czy prościej znaczy lepiej? Jeżeli myślimy o przepisach chcemy żeby były one proste, czytelnie sformułowane, a wtedy uważamy je za lepsze i łatwiejsze do zrozumienia – co prowadzi do ich przestrzegania. Czy taka zasada dotyczy też przepisów o upadłości konsumenckiej? Minister Sprawiedliwości ogłosił planowane zmiany dotyczące procedury upadłościowej. Zarówno upadłości dotyczącej konsumenta, jak i tej […]