Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Błędny adres pozwanego – koniec fikcji doręczeń

Mirosław Uziembło29 sierpnia 20192 komentarze

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego przynosi wiele zmian. Ostatnio przybliżyłem temat podniesienia opłat sądowych znajdziecie go poniżej:

Tym razem poruszę kwestię istotną dla osób, które dotknął problem związany z podaniem przez powoda ich błędnego adresu.

Przed zmianami

Dotychczas obowiązywała zasada, że pisma z sądu wysyłane były pocztą. Gdy listonosz nie zastawał adresata, zostawiał mu awizo z informacją, że korespondencja jest do odebrania na poczcie. Jeżeli adresat nie odebrał listu, po siedmiu dniach powinien był dostać drugie awizo.  Następnie po upływie czternastodniowego terminu przesyłkę uznawano za skutecznie doręczoną – choć adresat nie widział jej na oczy. Była to tzw. fikcja doręczenia. Nawet jeśli podany został błędny adres pozwanego.

Błędny adres pozwanego już nie doprowadzi do uznania pisma za doręczone

Po nowelizacji

Zgodnie z nowymi regulacjami jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a przy tym wcześniej w sprawie nie zostało doręczone mu żadne pismo w sposób przewidziany w KPC i nie zachodzą warunki do zastosowania przepisów szczególnych przewidujących skutek doręczenia – przewodniczący zawiadamia o tym fakcie powoda, przesyła mu odpis pisma dla pozwanego i zobowiązuje go do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Następnie powód, w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania ma obowiązek złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwrócenie pisma i wskazanie aktualnego adres pozwanego. Powód może również zwrócić pismo i przedstawić dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Jeżeli jednak dojdzie do bezskutecznego upływu terminu dwóch miesięcy sąd może zawiesić postępowanie.

Błędny adres pozwanego

Innymi słowy od teraz jeżeli powód poda błędny adres pozwanego doprowadzi to do zaangażowania komornika do postępowania, a w ostateczności do jego zawieszenia.

Komornik – skuteczniejszy listonosz

Rolę listonosza przejmie komornik. Zgodnie z nowelizacją w celu ustalenia prawidłowego adresu pozwanego komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 13 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego czyli m.in. będzie mógł korzystać z bazy organów rentowych i banków.

Wynagrodzenie komornika

Poczta za doręczenie listu pobierała opłaty rzędu kilku – kilkunastu złotych. Komornikowi będzie przysługiwała zryczałtowana stawka – 60 zł, która może zostać powiększona o 20 zł jeśli ustalenie adresu wymaga pokonania przez niego odległości większej niż 10 km od siedziby kancelarii.

Dla podmiotów pozywających duże ilości osób oznacza to istotne zwiększenie kosztów postępowania.

Z drugiej strony jest to kolejna zmiana chroniąca konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm windykacyjnych, które masowo pozywały dłużników w tym często podając niezweryfikowane adresy.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Julian 29 sierpnia, 2019 o 23:48

Dziekuje, praktyczne informacje – mam jednak inne pytanie: Co w sytuacji gdy pismo adresowane jest na nazwisko panienskie zony, ktora od 9,5 roku jest zamezna? – Odbierac, nie odbierac? Z gory dziekuje!

Odpowiedz

Sławomir 29 stycznia, 2021 o 18:36

Ale co z tego wynika bezpośrednio dla pozwanego. Przecież to On ponosi wszelkie straty czy to finansowe czy moralne z celowego wprowadzenia w błąd podając przez powoda błędny adres pozwanego. Powód jest takim stanowiskiem w bardzo dużych przypadkach materialnie zainteresowany.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: