Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Awaria samolotu a odszkodowanie

Mirosław Uziembło16 sierpnia 2018Komentarze (0)

Awaria samolotu a wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za opóźniony lot.

O tym, że za opóźniony lot przysługuje Ci odszkodowanie już wiesz, a jeśli nie wiesz możesz przeczytać tutaj:

Opóźniony lot

Co do zasady za opóźnienie prowadzące do tego, że do miejsca docelowego dotrzesz 3h później niż pierwotnie planowano, uprawnia Cię do uzyskania odszkodowania. Jednakże, czy w każdym wypadku przewoźnik ponosi odpowiedzialność za opóźniony lot?

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej:

„Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty przewidzianej w art. 7, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.”

O ile każdy z nas rozumie, że w nadzwyczajne okoliczności wpisują się wszelkie nagłe zmiany pogodowe, błędy obsługi lotniska czy nawet zagrożenie zamachami terrorystycznymi. To przewoźnicy często do tego katalogu starają się podciągnąć również problemy techniczne, a mówiąc wprost awarie, które nierzadko prowadzą do wielogodzinnego opóźnienia lotu, a nawet do jego odwołania. Czy w tej sytuacji pasażer może dochodzić rekompensaty, przecież awarii nie da się przewidzieć, a gdyby się dało to wtedy można by jej uniknąć.

Spór między interesem pasażerów, a argumentacją przewoźników kilkukrotnie znalazł swój finał przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Sędziowie stwierdzili, że występowanie awarii jest wpisane w ryzyko świadczonych przez przewoźników usług i stanowi część ich codziennej działalności. Co więcej ryzyko to powinno być wkalkulowane w koszty i nie może obciążać pasażerów. (m.in. C-402/07, C-432/07, C257/14)

Wyjątkowa awaria?

Oczywiście muszę w tym miejscu wspomnieć też o wyjątku od zasady. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności jeżeli awaria samolotu następuje na skutek wady produkcyjnej dotykającej całą serię dostarczonych jej samolotów.

Kto udowadnia nadzwyczajne okoliczności?

Obowiązek udowodnienia zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności spoczywa na przewoźniku. Musi on wykazać, że mimo dochowania wszelkich starań, wykorzystania wszystkich dostępnych środków technicznych i finansowych nie był w stanie zapobiec opóźnieniu lub odwołaniu lotu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: