Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

kwiecień 2018

Zmiana planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej. Wszystko układa się pięknie, sąd ogłosił naszą upadłość. Dokonano sprzedaży masy upadłościowej, ustalono plan spłaty. Co się dzieje gdy z przyczyn od nas niezależnych nie realizujemy planu spłaty? Ustawodawca w art. 49119 Pr. Up. opisał przesłanki dające możliwość wprowadzenia zmian do uchwalonego planu spłaty. Po pierwsze

Plan spłaty przed umorzeniem długów

Mirosław Uziembło23 kwietnia 2018Komentarze (1)

Etap 3 – Plan spłaty Ostatnia prosta do uzyskania wymarzonego oddłużenia to ustalenie i zrealizowanie planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty ustalany jest przez Sąd upadłościowy w drodze postanowienia. Uwzględnia się w nim wszystkie wierzytelności upadłego powstałe do dnia upadłości. Za jego pomocą ustala się harmonogram i wysokość spłaty wierzycieli niezaspokojonych częściowo lub w całości po […]

Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej uzasadniając to zaistnieniem negatywnej przesłanki z art. 491 [4] – rażącym niedbalstwem. W tym konkretnym przypadku rażącym niedbalstwem była spirala zadłużenia, a dokładniej mówiąc dalsze postępowanie wnioskodawczyni, która mając świadomość niewypłacalności zaciągała kolejne pożyczki.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej niesie za sobą wiele następstw. Ostatnio do naszych rąk trafiło postanowienie sądu, które najlepiej pokazuje jakie między innymi są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zgodnie z art. 146 ust. 1 Prawa Upadłościowego jednym ze skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest:

Znani bankruci – Michał Wiśniewski

Mirosław Uziembło11 kwietnia 20185 komentarzy

Upadłość konsumencka czy przedsiębiorcy lub bardziej potocznie bankructwo wydaje się być tematem tabu, a na pewno sprawą dotykającą ludzi „zwykłych”, a nie celebrytów czy poprostu ludzi bogatych. Jak się okazuje nic bardziej mylnego. Upadłość jest tematem, którego nie należy traktować w kategorii wstydu. Najdobitniej udowodnił to Michał Wiśniewski, który w szczerej rozmowie z portalem weszlo.com […]