Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

marzec 2018

Co do zasady przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika stanowi masę upadłościową. Gdy istnieje wspólnota majątkowa z małżonkiem to również wspólny majątek włączany jest do masy upadłościowej. Jednakże istnieją przedmioty niewchodzące w skład masy upadłości. Ustawodawca w art. 829 – 835 KPC przewidział katalog zamknięty majątku wyłączonego z masy upadłości:

Prowadzę działalność gospodarczą czy mogę ogłosić upadłość konsumencką? Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców – CEIDG. Wpis ten zmienia jej status z konsumenta na przedsiębiorcę. Tak więc czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką? Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, przepisy o upadłości konsumenckiej dotyczą osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku […]

Etapy postępowania upadłościowego

Mirosław Uziembło17 marca 2018Komentarze (0)

A dokładnie mówiąc etapy postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Czyli jak wygląda postępowanie w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Podstawowym warunkiem by móc przybliżyć przebieg postępowania jest zaznaczenie, że jego rozpoczęcie następuje w wyniku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez zadłużonego. Możemy wyróżnić trzy główne etapy postępowania upadłościowego:

Dlaczego warto powierzyć sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką specjaliście. Pierwszą rzeczą o jakiej myśli zadłużony chcący złożyć wniosek o upadłość konsumencką jest nadzieja, że uwolni się od ciężaru zobowiązań. Dowiadując się więcej na temat wniosku docieramy do jego ceny – opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł. Dlaczego mam zapłacić znacznie […]

Doprowadzenie do niewypłacalności, co to oznacza? O tym jak definiowana jest niewypłacalność mogliście przeczytać tutaj. Stanowi ona jedną z podstawowych przesłanek kwalifikujących dłużnika do przeprowadzenia postepowania upadłościowego. Jednak czy w każdym wypadku stwierdzenie jestem niewypłacalny będzie tak samo kwalifikowane? By móc ogłosić upadłość konsumencką trzeba być niewypłacalnym. I tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość