Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

marzec 2018

Czy można „na własną rękę” sprzedać składniki masy upadłościowej. Co do zasady nie można, ale… Tutaj ustawodawca przewidział wyjątek dotyczący ruchomych elementów masy upadłościowej. Otóż, zgodnie z art. 49112 Pr. Up., Syndyk prowadzący likwidację może upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości wchodzących w skład majątku. Upoważnienie powinno zostać sporządzenie w formie pisemnej i stosuje się do […]

Mój wniosek został oddalony! Oddalenie wniosku to problem, na który łatwo natknąć się czytając fora osób zadłużonych. Najczęściej spotyka się właśnie takie sformułowanie, a raczej wołanie o pomoc: „Mój wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony, co mam zrobić?” Po pierwsze

Działanie na szkodę wierzycieli

Mirosław Uziembło23 marca 2018Komentarze (0)

Kiedy moje działalnie może być uznane za krzywdzące wobec wierzycieli? Ustawodawca opisał w ustawie Prawo Upadłościowe zamknięty katalog czynności, które uznawane są za działanie na szkodę wierzycieli. W odniesieniu więc do czynności mieszczących się w tych przepisach nie ma potrzeby badania czy rzeczywiście ich skutkiem była szkoda wierzycieli. Czynności te są bezskuteczne z mocy prawa […]

Istotą upadłości konsumenckiej – jeśli upadły posiada majątek – jest spłata wierzycieli i umorzenie części zobowiązania. Jeżeli majątku nie posiada sąd może orzec o umorzeniu zobowiązań bez przeprowadzania spłaty wierzycieli. Ale czy upadłość konsumencka obejmuje wszystkie długi? Czy jednak istnieją takie, od których się nie uwolnimy?

Upadły współmałżonek.   Chyba najczęściej występującym ustrojem małżeńskim jest współnota majątkowa. Co się dzieje jednak gdy długi małżonka zaczynają zagrażać nam samym? Gdy małżonkowie są współdłużnikami sprawa jest generalnie prosta. Oboje składają wniosek o ogłoszenie upadłości jednocześnie składając prośbę o powiązanie tych spraw ze sobą. Do masy upadłościowej zaliczane są ich majątki osobiste oraz majątek […]