Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

luty 2018

Rosnące zadłużenie to bolączka każdego zobowiązanego. Dopóki udaje się regularnie uiszczać opłaty wszystko wygląda dobrze. Co jeśli po drodze jednak coś pójdzie nie po naszej myśli? Pierwsze sygnały problemów – Czujesz, że nie jesteś w stanie nadążyć ze spłatą zobowiązań? Nie czekaj! Nie bój się skontaktować z wierzycielem. W interesie wierzyciela jest Twoja wypłacalność. Poprzez […]

Jak mogliście przeczytać w poprzednim poście Minister Sprawiedliwości ogłosił planowane zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej. Zapraszam na dalszy ciąg analizy tych zapowiedzi: Dłużniku! Porozmawiaj z wierzycielem. Ciekawą zmianą jest wprowadzenie możliwości zawarcia porozumienia między dłużnikiem, a wierzycielem bez konieczności składania wniosku o upadłość, a co za tym idzie uniknięcia całej procedury upadłościowej. W takim porozumieniu ma […]

Czy prościej znaczy lepiej? Jeżeli myślimy o przepisach chcemy żeby były one proste, czytelnie sformułowane, a wtedy uważamy je za lepsze i łatwiejsze do zrozumienia – co prowadzi do ich przestrzegania. Czy taka zasada dotyczy też przepisów o upadłości konsumenckiej? Minister Sprawiedliwości ogłosił planowane zmiany dotyczące procedury upadłościowej. Zarówno upadłości dotyczącej konsumenta, jak i tej […]

Lista sądów właściwych do rozpatrywania spraw o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Tutaj przeczytasz jak określić, który sąd będzie właściwy w Twoim przypadku. Stan na: 21.02.2018 r. 1) Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16; 87-100 Toruń, Telefon (56) 610 58 48 www.bip.torun.sr.gov.pl sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w:

Złożenie wniosku choć wydaje się prostą czynnością może dostarczyć kłopotów. Między innymi trudności sprawia określenie sądu, do którego należy go złożyć. Tak więc w jakim sądzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Ustawodawca określił następujące zasady wyboru odpowiedniego sądu. Właściwość rzeczowa. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie upadłościowym, sądami właściwymi rzeczowo to rozstrzygania spraw z zakresu […]