Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Upadłość konsumencka w Anglii

Mirosław Uziembło13 listopada 2018Komentarze (0)

Upadłość konsumencka w Anglii rządzi się innymi prawami niż nasza Polska regulacja w tej materii. Podstawą uprawniającą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej na wyspach jest tzw. COMI – Centre of Main Interests.

Czym jest to tajemnicze COMI?

Najprościej mówiąc to miejsce, w którym żyjesz. Jednak sama obecność i wydawanie pieniędzy nie wystarczy. By nabrać prawa związane z COMI należy: płacić podatki, pracować tam i otrzymywać wynagrodzenie lub choćby świadczenia socjalne, uzyskać numer ubezpieczenia. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i płacenia związanych z nią podatków za centrum interesów życiowych uważa się kraj prowadzenia działalności i płacenia podatków.

Upadłość konsumencka w Anglii
  • Od 6 kwietnia 2016 r. wnioski o upadłość konsumencką sporządzane i składane są wyłącznie w formie elektronicznej znajdziesz go tutaj.
  • Opłata sądowa wynosi 680 GBP. Opłatę można płacić ratalnie, ale wniosek zostanie rozpatrzony przez sędziego dopiero po wpłynięciu na konto sądu pełnej kwoty.
  • Sąd ma 28 dni na wydanie decyzji, ale w praktyce sędziowie wydają wyroki w ciągu kilku dni roboczych.
  • Kolejnym krokiem jest kontakt ze strony syndyka. Wywiad może być osobisty w biurze syndyka lub z pośrednictwem telefonu. Istotą wywiadu jest ustalenie przyczyn powstania zadłużenia oraz o powody, dla których nie widzi już żadnych szans na spłacenie swoich wierzytelności. Wywiad ma również na celu określenie ew. masy upadłościowej.
  • Następnie syndyk wysyła do wszystkich wierzycieli oficjalną informację o upadłości dłużnika oraz wzywa ich do zgłaszania wierzytelności. Jeżeli masa upadłościowa istnieje przedstawia ewentualne możliwości zaspokojenia ich roszczeń.

Plan spłaty

Upadłość konsumencka w Anglii nie przewiduje automatycznego ustanawiania planu spłaty znanego z polskiego systemu. Ma on zastosowanie jedynie wtedy gdy upadły zarabia na tyle dużo, że po opłaceniu własnych wydatków pozostaje nadwyżka, którą można przeznaczyć dla wierzycieli.

Masa upadłościowa

Upadły również traci mieszkanie czy dom, ale odmiennie niż w Polsce, w Anglii do masy upadłościowej nie są zaliczane takie elementy jak komputer, telewizor czy sprzęt AGD.

Upadłość konsumencka w Anglii – konsekwencje

Co do zasady w angielskim systemie występuje roczny okres restrykcji. Upadły nie może wykonywać niektórych zawodów, a także zasiadać w zarządach spółek LTD. Bez zgody syndyka nie może zaciągać żadnych nowych zobowiązań. Informacja o upadłości publikowana jest w gazetach. Obowiązkiem upadłego jest ujawnienie informacji o ogłoszonej upadłości w przypadku podjęcia starań o obywatelstwo brytyjskie.

Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości nie zwalnia ze wszystkich długów. Do spłaty pozostaną kredyt studencki, alimenty, mandaty, grzywny sądowe, jak również pozostających do zwrotu nadpłaconych benefitów względem HMRC.

BREXIT, a prawo transgraniczne

Prawdopodobnie wyroki upadłościowe sądów brytyjskich przestaną być wiążące dla wierzycieli umiejscowionych poza Wielką Brytanią. Oznacza to, że nie będzie już możliwości skutecznego oddłużenia się w UK ze skutkiem na inne kraje Unii, tak jak ma to miejsce przy obecnie obowiązującym prawie transgranicznym. Jednakże, zgodnie z Art. 50 Traktatu Lizbońskiego, od ogłoszenia zamiaru wyjścia z Unii Europejskiej muszą minąć co najmniej 2 lata, zanim w UK przestaną obowiązywać wspólne przepisy unijne. Teoretycznie przez te 2 lata powinna być zagwarantowana niezmienność przepisów prawa transgranicznego. Tak więc również skutki ogłoszenia upadłości w Anglii powinny nadal obowiązywać w innych krajach w tym w Polsce.

Odkryto miejsce pierwszej lokalizacji Torunia

Mirosław Uziembło31 października 2018Komentarze (0)

Nie samym prawem żyje prawnik. Odpoczywając od nauki i w związku z nadchodzącym długim weekendem chciałbym poruszyć temat niezwiązany z prawem. Lokalny patriotyzm oraz chęć pochwalenia się przed Tobą odkryciem dokonanym przez m.in. moją mamę – archeolog Romualdę Uziembło, sprawia że z radością piszę ten wpis. Otóż po trwających wiele miesięcy badaniach koordynowanych właśnie przez panią archeolog odkryto miejsce pierwszej lokalizacji Torunia.

Badania te sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Okręgowego w Toruniu, są kolejnymi podejmowanymi w tym temacie. Pierwsze kroki w tym kierunku podejmowane były od lat 70. ubiegłego wieku, jednak dopiero te przyniosły przełomowe wyniki.

Miejsce, w którym w średniowieczu założono Toruń, położone było ok. 10 km na zachód od obecnego zabytkowego centrum – Starego Miasta. Było otoczone wałem i fosami. Naukowcy ustalili to między innymi dzięki analizie zdjęć lotniczych.

Dzięki połączeniu kilku różnych metod badawczych okazało się, że pierwszy Toruń był całkiem pokaźnym miastem – jego dłuższa granica mierzyła około pół kilometra, a krótsza – około 200 m długości.

Zdjęcie lotnicze z nałożonymi wynikami badań geofizycznych –
wyraźnie widoczne są zarysy miasta i jego fortyfikacji, oprac. Piotr Wroniecki

Więcej na temat przeprowadzonych badań możesz przeczytać na stronie Nauka w Polsce – PAP.

Badania będą kontynuowane, a ja chętnie będę o tym wspominał na blogu 🙂

Jak to bywa z unijnym prawem, kraje członkowskie mają określony czas na dostosowanie krajowych regulacji do nowych wytycznych. Podobnie rzecz ma się z PSD2 (Payment Service Directive 2), która miała być wprowadzona w ciągu 2 lat od wejścia w życie. Czyli do 13 stycznia 2018 r., jednak jej pełne wdrażanie nadal trwa. Na czym polegają zmiany wprowadzane przez PSD2? Między innymi na ochronie przed spiralą długów.

Nowa dyrektywa jest odpowiedzią na postępująca cyfryzację rynku finansowego, a co za tym idzie rozwój bankowości elektronicznej. Przepisy otwierają rynek usług finansowych dla nowych podmiotów działających w branży FinTech. Wszystko to w celu zwiększenia dostępności do rynku finansowego z zachowaniem przy tym zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza dla konsumentów.

Jakie to ma znaczenie dla konsumentów?

Otóż jedną ze zmian PSD2 jest ograniczenie odpowiedzialności konsumenta za nieautoryzowane użycie karty płatniczej. Zgodnie z komunikatem Centrum Informacji Rządowej:

Płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności, w sytuacji gdy nie mógł sobie zdawać sprawy z utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego. Przyjęto, że w przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej, płatnik będzie musiał zapłacić 50 euro (obecnie jest to 150 euro).

Ponadto według komunikatu, który otrzymałem od mBanku od 20 grudnia 2018 r. wprowadza zasadę zgodnie, z którą:

chcemy lepiej chronić klientów przed spiralą długów: czasowo zablokujemy limit kredytu w koncie i na karcie kredytowej osobom, które nie spłacają kredytów

Rozwiązanie intrygujące, ale po zagłębieniu się w regulamin dowiadujemy się, że blokada ta będzie dotyczyć sytuacji, w których niespłacane kredyty również obsługuje mBank. Istotnie jest to krok w dobrym kierunku. Moim zdaniem powinien być rozszerzany i wprowadzany przez inne banki i instytucje finansowe. W mBanku wygląda to w następujący sposób:

Więcej informacji o zmianach wprowadzanych przez dyrektywę znajdziesz tutaj.

Wniosek o upadłość konsumencką – formularz

Mirosław Uziembło16 października 2018Komentarze (0)

Droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest skomplikowana. Pierwszym krokiem jaki musisz podjąć jest przede wszystkim zrozumienie, że to właściwy kierunek, w którym powinieneś podążyć by rozwiązać swoje problemy. Jeśli nadal masz wątpliwości >>w tym wpisie<< opisywałem przykładowe okoliczności, w których osoba zadłużona powinna zdecydować się na ten krok. Drugi krok to wniosek o upadłość konsumencką. Wniosek, który od kilku lat składa się na określonym formularzu.

Formularz możesz znaleźć tutaj. Istotnym jest by trzymać się wyznaczonego wzoru oraz skrupulatnie dochować wszelkich wymogów formalnych. W przypadku ich niedopełnienia Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym.

Wniosek o upadłość konsumencką podlega opłacie sądowej w kwocie 30 zł. Przygotowany wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej należy złożyć w odpowiednim sądzie. Aktualną listę sądów rozpatrujących sprawy upadłościowe znajdziesz na tej stronie.

Jak wypełniać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek musi być czytelny, najlepiej jeśli będzie wypełniony w programie komputerowym, a następnie wydrukowany. To pozwoli uniknąć wszelkich niedomówień i zniweluje ryzyko, że Sąd błędnie odczyta Twoje wyjaśnienia. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na gotowy wniosek. Jeśli chcesz coś zmienić każdorazowo na nowo musisz wypełnić daną stronę. Wszystkie rubryki we wniosku przeznaczone do wypełnienia muszą zostać uzupełnione. Z kolei pola, które nie dotyczą Twojej sprawy powinieneś przekreślić. Zaś sam wniosek musi być przez osobę wnoszącą wniosek czytelnie podpisany.

Z czego składa się wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką posiada 10 głównych elementów m.in. dane identyfikacyjne dłużnika, żądanie wniosku, uzasadnienie i załączniki. Szczegółowo opisałem je w poniższym wpisie:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek choć wydaje się prosty, może przynieść wiele trudności. W razie pytań zachęcam do kontaktu. Błędne uzasadnienie wniosku może spowodawać, że Sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką. W efekcie tego praktycznie przez 10 lat nie będzie możliwości uzyskania oddłużenia.

Liczba bankrutów w Toruniu podwoiła się!

Mirosław Uziembło15 października 2018Komentarze (0)

Koniec wakacji to dobry moment na kolejne podsumowanie w jaki sposób rozwija się upadłość konsumencka w Toruniu. Podobne statystyki przybliżałem tutaj na początku maja. Znajdziesz je w tym wpisie:

Upadłość konsumencka w Toruniu

Ten rok ma szanse być rekordowym pod względem ilości ogłoszonych upadłości w naszym województwie. 

Do 30 kwietnia w województwie ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 138 osób. Według najświeższych danych na dzień 30 września liczba ta wzrosła do 347. Liczba ta robi wrażenie, zwłaszcza że do końca roku pozostały 3 miesiące, a liczba upadłości już pobiła zeszłoroczny wynik tj. 346, zaś do najwyższego wyniku z 2016 r. brakuje jedynie 58 upadłości.

fot. Mateusz Mendyka RECity

Upadłość konsumencka Toruń

Statystyki dla naszego miasta już nie nastrajają takim optymizmem. W stosunku do danych z 30 kwietnia liczba upadłych podwoiła się z 21 do 42 ogłoszonych upadłości. Biorąc pod uwagę, że jest to okres raptem 5 miesięcy, wynika że co miesiąc 4 osoby uzyskiwały oddłużenie. Przy takim tempie zeszłoroczny wynik (55 upadłości) nie wydaje się zagrożony.

Powyższe liczby skłaniają ku myśli, że w Toruniu trudno jest uzyskać oddłużenie, a Sędziowie rozpatrujący wnioski są w stosunku do nich bardzo wymagający. Dlatego też przed złożeniem wniosku warto zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, który pomoże sporządzić dokładny i skrupulatny wniosek. Taka współpraca wiąże się również z przygotowaniem dłużnika do postępowania przed sądem i jego reprezentacji. O tym dlaczego warto zdecydować się na pełnomocnika wspominałem w poniższym wpisie:

Pełnomocnik w upadłości konsumenckiej – czy warto?

Dane udostępnione przez COIG.