Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Wniosek o upadłość konsumencką – formularz

Mirosław Uziembło16 października 2018Komentarze (0)

Droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest skomplikowana. Pierwszym krokiem jaki musisz podjąć jest przede wszystkim zrozumienie, że to właściwy kierunek, w którym powinieneś podążyć by rozwiązać swoje problemy. Jeśli nadal masz wątpliwości >>w tym wpisie<< opisywałem przykładowe okoliczności, w których osoba zadłużona powinna zdecydować się na ten krok. Drugi krok to wniosek o upadłość konsumencką. Wniosek, który od kilku lat składa się na określonym formularzu.

Formularz możesz znaleźć tutaj. Istotnym jest by trzymać się wyznaczonego wzoru oraz skrupulatnie dochować wszelkich wymogów formalnych. W przypadku ich niedopełnienia Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym.

Wniosek o upadłość konsumencką podlega opłacie sądowej w kwocie 30 zł. Przygotowany wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej należy złożyć w odpowiednim sądzie. Aktualną listę sądów rozpatrujących sprawy upadłościowe znajdziesz na tej stronie.

Jak wypełniać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek musi być czytelny, najlepiej jeśli będzie wypełniony w programie komputerowym, a następnie wydrukowany. To pozwoli uniknąć wszelkich niedomówień i zniweluje ryzyko, że Sąd błędnie odczyta Twoje wyjaśnienia. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na gotowy wniosek. Jeśli chcesz coś zmienić każdorazowo na nowo musisz wypełnić daną stronę. Wszystkie rubryki we wniosku przeznaczone do wypełnienia muszą zostać uzupełnione. Z kolei pola, które nie dotyczą Twojej sprawy powinieneś przekreślić. Zaś sam wniosek musi być przez osobę wnoszącą wniosek czytelnie podpisany.

Z czego składa się wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką posiada 10 głównych elementów m.in. dane identyfikacyjne dłużnika, żądanie wniosku, uzasadnienie i załączniki. Szczegółowo opisałem je w poniższym wpisie:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek choć wydaje się prosty, może przynieść wiele trudności. W razie pytań zachęcam do kontaktu. Błędne uzasadnienie wniosku może spowodawać, że Sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką. W efekcie tego praktycznie przez 10 lat nie będzie możliwości uzyskania oddłużenia.

Liczba bankrutów w Toruniu podwoiła się!

Mirosław Uziembło15 października 2018Komentarze (0)

Koniec wakacji to dobry moment na kolejne podsumowanie w jaki sposób rozwija się upadłość konsumencka w Toruniu. Podobne statystyki przybliżałem tutaj na początku maja. Znajdziesz je w tym wpisie:

Upadłość konsumencka w Toruniu

Ten rok ma szanse być rekordowym pod względem ilości ogłoszonych upadłości w naszym województwie. 

Do 30 kwietnia w województwie ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 138 osób. Według najświeższych danych na dzień 30 września liczba ta wzrosła do 347. Liczba ta robi wrażenie, zwłaszcza że do końca roku pozostały 3 miesiące, a liczba upadłości już pobiła zeszłoroczny wynik tj. 346, zaś do najwyższego wyniku z 2016 r. brakuje jedynie 58 upadłości.

fot. Mateusz Mendyka RECity

Upadłość konsumencka Toruń

Statystyki dla naszego miasta już nie nastrajają takim optymizmem. W stosunku do danych z 30 kwietnia liczba upadłych podwoiła się z 21 do 42 ogłoszonych upadłości. Biorąc pod uwagę, że jest to okres raptem 5 miesięcy, wynika że co miesiąc 4 osoby uzyskiwały oddłużenie. Przy takim tempie zeszłoroczny wynik (55 upadłości) nie wydaje się zagrożony.

Powyższe liczby skłaniają ku myśli, że w Toruniu trudno jest uzyskać oddłużenie, a Sędziowie rozpatrujący wnioski są w stosunku do nich bardzo wymagający. Dlatego też przed złożeniem wniosku warto zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, który pomoże sporządzić dokładny i skrupulatny wniosek. Taka współpraca wiąże się również z przygotowaniem dłużnika do postępowania przed sądem i jego reprezentacji. O tym dlaczego warto zdecydować się na pełnomocnika wspominałem w poniższym wpisie:

Pełnomocnik w upadłości konsumenckiej – czy warto?

Dane udostępnione przez COIG.

Co to są wierzytelności sporne?

Mirosław Uziembło11 października 2018Komentarze (0)

Gdy uznałeś, że zadłużenie przekroczyło już Twoje możliwości regularnej spłaty, a jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, za pewne zacząłeś rozglądać się za wnioskiem. Jeśli nadal się zastanawiasz czy to już odpowiednia pora zapoznaj się z tym wpisem. O tym jak wygląda wniosek o upadłość konsumenkcą wspominałem juz tutaj. Wypełniając wniosek przechodzisz przez kolejne rubryki. O ile większość z nich jest stosunkowo jasna, o tyle jedna sprawia szczególne kłopoty i rodzi pytanie co to są wierzytelności sporne i kiedy mogą prowadzić do oddalenia wniosku?

Wierzytelność

Najpierw krótko przypomnę czym jest wierzytelność. Otóż jest to uprawnienie wierzyciela do żądania spełnienia danego świadczenia przez dłużnika. Jest to pojęcie odwrotne do pojęcia długu.

Co to są wierzytelności sporne?

Jeżeli nikt nie podważa istnienia zobowiązania to wszystko jest w proste i klarowne. Jednakże dłużnik może nie uznawać żądania wierzyciela. Wtedy możemy mówić właśnie o wierzytelności spornej. Wyróżniamy ich dwa rodzaje:

  • w stosunku do których toczone są procesy sądowe albo postępowania administracyjne,
  • w stosunku do których co prawda nie toczą się żadne postępowania, ale dłużnik (upadły) zaprzecza wyraźnie ich istnieniu lub wysokości.

Choć wierzytelności sporne nie mają swojej ustawowej definicji to wyróżniamy je dla potrzeb postępowania upadłościowego. W toku tego postępowania sąd będzie badał ich rzeczywisty stopień sporności.

Wierzytelności sporne a oddalenie wniosku

Musisz pamiętać, że zgodnie z art. 12a Prawa Upadłościowego, Sąd oddali Twój wniosek jeżeli oprzesz go w całości na wierzytelności spornej. O tym co zrobić gdy Sąd oddali wniosek przeczytasz tutaj:

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej?

Oderwijmy się na chwilę od tematów związanych z upadłością, czy opóźnionymi lotami. W końcu to blog prawnik dla konsumenta, a dziś wchodzi w życie zmiana, która jak najbardziej dotyczy adresatów tej witryny. Otóż od dzisiaj tj. 1 października zostaje zniesiony obowiązek posiadania przy sobie tych dokumentów, w związku z czym za brak dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie otrzymamy już mandatu. Zmiana ta wynika z przyjętej nowelizacji ustawy, Prawo o Ruchu Drogowym.

Co w trakcie kontroli?

Dotychczas obowiązkiem było posiadanie dowodu rejestracyjnego i polisy OC oraz okazanie ich w trakcie kontroli drogowej. Brak wcześniej wymienionych dokumentów skutkował nałożeniem grzywny. Zgodnie z aktualnymi przepisami kierowca jest zobowiązany do posiadania jedynie prawa jazdy i okazania go podczsa kontroli. Funkcjonariusz prowadzący kontrolę za pośrednictwem bazy CEPiK sprawdzi czy pojazd posiada aktualne badania techniczne oraz czy wykupiona została polisa OC. Czyż to nie jest proste i nie powinno funkcjonować już od dawna?

W przypadku braku wykonanych badań technicznych funkcjonariusz prowadzący kontrolę odnotuje ten fakt w systemie informatycznym. Kierowca w tym wypadku otrzyma pokwitowanie o zatrzymaniu “wirtualnego” dokumentu, a w celu usunięcia wzmianki będzie musiał dokonać wymaganych formalności.

Dowody rejestracyjne (KMP)

Kiedy dowód rejestracyjny będzie potrzebny?

Brak dowodu rejestrcyjnego i polisy OC dotyczy faktycznego “noszenia” tych dokumentów przy sobie. Nie zwalnia z obowiązku ich posiadania, prowadzenia i opłacania. Dowód rejestracyjny nadal będzie niezbędny w celu przeprowadzenia formalności. Między innymi tych związanych ze sprzedażą samochodu, przeprowadzeniem badań technicznych czy podczas wyjazdu zagranicznego.

Odszkodowanie za opóźniony pociąg

Mirosław Uziembło25 września 2018Komentarze (0)

Ostatnio dużo pisałem o odszkodowaniach za opóźnione loty, wpisy w tym temacie znajdziesz między innymi tutaj, jak i tutaj. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który doskwiera nam w Polsce nierzadziej niż opóźnione loty, a mianowicie opóźnienia przejazdów pociągami. Jakimi zasadami rządzi się odszkodowanie za opóźniony pociąg? Odszkodowania te nie są tak “spektakularne” jak w przypadku przewozów lotniczych, a nawet można pokusić się o stwierdzenie, że są śmiesznie niskie. Jednak pojawiła się szansa, że i one wzrosną o czym przeczytasz na końcu tego wpisu. Najpierw jednak pozwól, że wspomnę aktualne zasady zgodnie, z którymi wypłacane jest odszkodowanie za opóźniony pociąg.

Przepisy unijne

Zasady wypłaty odszkodowań z tytułu opóźnionień pociągów regulują przepisy unijne w rozporządzeniu WE nr 1371/2007. A dokładniej mówiąc art. 17. Zgodnie z nim pasażerowi przysługuje odszkodowanie za opóźniony pociąg, gdy czas tego opóźnienia wynosi conajmniej 60 minut. Wysokość rekompensaty zależna jest od czasu opóźnienia:

  •  25% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
  •  50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Przy czym musisz pamiętać, że zgodnie z art. 17 ust. 3 wyżej wspomnianego rozporządzenia przewoźnik zwolniony jest z wypłaty rekompensaty, jeżeli jej wysokość nie przekroczy równowartości 4 euro. 

Jak można przeczytać na stronie Urzędu Transportu Kolejowego:

Ma to jednak zastosowanie wyłącznie do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii EIP, EIC, IC, TLK, IR, wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE oraz komercyjnych, dalekobieżnych pociągów przewoźników regionalnych (np. „Słoneczny” spółki Koleje Mazowieckie, musicREGIO „Przewozów Regionalnych”, „Sprinter” Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, letnich pociągów nad morze Arrivy RP oraz pociągów Kolei Dolnośląskich „Kulturzug”). Ograniczenia te wynikają z tego, że Polska – zgodnie z możliwościami zawartym w rozporządzeniu – bezterminowo wyłączyła stosowanie rekompensat dla pociągów miejskich, podmiejskich i regionalnych.

Przepisy krajowe

Dochodzenie odszkodowania na podstawie roporządzenia unijnego nie wyklucza Twojego prawa do skorzystania z krajowych przepisów. Przysługuje Ci prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu naprawy szkody na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego jak również Prawa Przewozowego. Właśnie w tym ostatnim w art. 62 ust. 2 znajdziemy następujący przepis:

Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego.

Pamiętaj jednak, że dochodząc odszkodowania za poniesioną szkodę, musisz ją należycie wykazać i udokumentować. Oczywiście odpowiedź na Twój wniosek jest sprawą czysto uznaniową po stronie przewoźnika. Może on uznać Twój wniosek, ale równie dobrze go odrzucić. W tym drugim przypadku pozostanie Ci skierowanie sprawy na drogę sądową lub złożenie skargi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Odszkodowanie za opóźniony pociąg – planowane zmiany

W Parlamencie Europejskim rozpoczęto prace zmierzające do poprawienia sytuacji podróżnych. Planowanych zmian nie można jednak porównywać z zasadami panującymi w odszkodowaniach związanych z przewozami lotniczymi.

Złożony projekt zakłada następujące progi odszkodowań:

  •  50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 90 minut,
  •  75% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 90 do 120 minut,
  • 100% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Choć to niewielka poprawa, nawet ona powinna cieszyć i może przyczyni się do zmniejszenia ilości opóźnień, o których tak często słyszeliśmy w tym sezonie urlopowym. I których, de facto sam doświadczyłem jako pasażer.

Głosowanie europejskiej komisji transportu w sprawie wyżej wspomnianego projektu zaplanowano na 9 października. 

Kontakt