Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Etapy postępowania upadłościowego

Mirosław Uziembło17 marca 2018Komentarze (0)

A dokładnie mówiąc etapy postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Czyli jak wygląda postępowanie w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Podstawowym warunkiem by móc przybliżyć przebieg postępowania jest zaznaczenie, że jego rozpoczęcie następuje w wyniku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez zadłużonego.

Możemy wyróżnić trzy główne etapy postępowania upadłościowego: [kliknij aby kontynuować…]

Dlaczego warto powierzyć sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką specjaliście.

Pierwszą rzeczą o jakiej myśli zadłużony chcący złożyć wniosek o upadłość konsumencką jest nadzieja, że uwolni się od ciężaru zobowiązań. Dowiadując się więcej na temat wniosku docieramy do jego ceny – opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł. Dlaczego mam zapłacić znacznie więcej kancelarii, by reprezentował mnie profesjonalny pełnomocnik w upadłości konsumenckiej, skoro to jest tak „tanie”? [kliknij aby kontynuować…]

Doprowadzenie do niewypłacalności, co to oznacza?

O tym jak definiowana jest niewypłacalność mogliście przeczytać tutaj. Stanowi ona jedną z podstawowych przesłanek kwalifikujących dłużnika do przeprowadzenia postepowania upadłościowego. Jednak czy w każdym wypadku stwierdzenie jestem niewypłacalny będzie tak samo kwalifikowane?

By móc ogłosić upadłość konsumencką trzeba być niewypłacalnym.

I tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość [kliknij aby kontynuować…]

Rażące niedbalstwo

Mirosław Uziembło14 marca 2018Komentarze (0)

Rażące niedbalstwo jako podstawa oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Jest to jedna z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 4914 ust. 1 Prawa Upadłościowego –  Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek tak zwanego rażącego niedbalstwa. Na podstawie tego przepisu można dojść do wniosku, że zwykłe niedbalstwo bądź lekkomyślność, które doprowadza do niewypłacalności nie będzie stanowiło przeszkody by ogłosić upadłość. Gdzie jest granica? [kliknij aby kontynuować…]

Częstym pytanie z jakim przychodzą do nas osoby zadłużone jest właśnie tytułowe „Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?”.

Powinniśmy zacząć od identyfikacji podmiotu, któremu przysługuje prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Po pierwsze osoba musi być [kliknij aby kontynuować…]